Szabó Miklós csődöt mondott: Svédország atlétái győztek

Kovács és Szilágyi remek országos rekorddal győztek, Bódossy második

A régi békeidők boldog emléke éledt újra a régi sportemberek lelkében, amikor vasárnap délután meglátták a Beszkárt-pálya zsúfolt tribünjét, az állóhely karéját. Több mint tizenötezer ember szorongott egymás mellett, hogy tanúja legyen ismét a magyar atlétika egyik dicsőséges fegyvertényének, mint tette ezt 1914-ben, néhány nappal a nagy világégés előtt.

Akkor is a svédek válogatott gárdája állt szemben a magyar válogatott csapattal és a magyar atléták mind tudásuk legjavát mutatták ebben a küzdelemben.

Közel egy negyedszázad múlt el azóta és ma ismét az atlétika ünnepét ültük, a magyar atlétika feltámadását, mely ünnepe marad a magyar atlétikának, annak ellenére is, hogy Európa legjobb atletizáló nemzete, svéd, 81:73 arányban hagyta el győztesként a porondot.

De ha figyelembe vesszük az egyes magyar atléták kiváló teljesítményét és számításba vesszük, néhány biztos magyar győzelem elmaradását (az 1500 méterét és a svéd stafétáét), ahol taktikai hiba folytán szereztek elleneink előnyt, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy a magyar atlétika a kontinens legkiválóbb atléta-nemzetévé lépett elő.

A versenynek sok örvendetes eseménye volt. Messze kimagaslik ezek közül Kovács Józsefnek, ennek a klasszikus tudású magyar atlétának a viharos szélben elért 47.7-es országos rekordja, amelyet a svédek büszkesége, Wochendeldt ellen ért el. Kovács itt bebizonyította, hogy őreá számítani lehet akkor is, ha fogcsikorgató küzdelmekről van szó.

De nem kevésbé kiemelkedő Szilágyi Jenőnek 31:0.9.6 mp-es új országos rekordja, amelyet 10.000 méteren ért el és ezzel 8 mp-cel javította meg Kelen rekordját. De rekordon túl is minden elismerés Szilágyié, aki olyan intelligens versenyt futott, mint amilyent magyar pályán csak ritkán láttunk.

Ebben tagadhatatlanul része van Kelen Jánosnak, aki egyéni győzelmi reményeit feláldozta és alárendelte a nemzeti ügynek. Okos futása okozta a svédek abszolút vereségét ezen a távon. Pompás meglepetést keltett a diszkoszvetés, ahol Kulitzy 49.39 m-es dobásával váratlan győzelemhez juttatta a magyar csapatot.

De pompásan szerepelt itt Madarász is, aki 48.03 m-es dobásával igazolta állandó nagy formáját. De talán még ennél is nagyobb örömet és lelkesedést váltott ki dr. Bódossy 194 cm-es magasugrása, aki a győztes svéd Ödmark-kal holtversenyt ért el és csak a döntő ugrás során szorult a második helyre.

Bódossy teljesítménye annál dicséretreméltóbb, mivel magasugró-rekorderünk betegágyból kelt fel, hogy segítségére siessen a magyar válogatott csapatnak.

Pompás ugrását a hatalmas közönség percekig tartó tapsviharral ünnepelte, Héjjas dr. jó futással igazolta a bizalmat és csak az utolsó centimétereken szorult a második helyre. Gerelyvetésben a magyar Várszegi átlagos formáját, a 66 métert dobta ki és így nem tudta legyőzni félelmetes ellenfelét, aki mindjárt első dobásával túlszárnyalta a 70 métert.

A verseny mai napjának, de talán mindkét versenynapnak leglesújtóbb és kijózanító eredményét az 1500 méteres síkfutás hozta meg. Ez volt az a versenyszám, amelyben nemcsak mi, magyarok, hanem egész Európa is vakon bízott.

Hiszen alig egy hete, hogy Szabó Miklós jóformán küzdelem nélkül közelítette meg az Ausztráliai Lovelock megdönthetetlennek hitt világrekordját és ma közepes átlageredménnyel volt kénytelen a harmadik hellyel beérni.

Szabó Miklós ezt a vereségét sem fáradtsággal, sem indiszpozícióval nem mentheti. Ezt a vereséget rossz, ügyefogyott taktikájának köszönhette csupán. Szabó és Iglói taktikája egy ifjúsági versenyzőnek sem vált volna dicsőségére.

1420 méterig a két svéd vezetett mell-mell mellett és Szabó engedte, hogy kiszorítsák a külső pályára és így csak az utolsó 80 méteren indíthatta meg finisét, amely azonban rövidnek bizonyult a végső győzelemhez.

Az itt elveszített öt pont valamint a svéd stafétában a Kovács-Vadas pár rossz váltása fosztotta meg a magyar csapatot attól a világraszóló győzelemtől, amelyet a szürkének tartott emberek lelkesedése érlelt meg.

Még szerencse, hogy a svéd staféta két első embere ugyancsak túlváltott és így a staféta eredménye mindkét részre eredménytelen lett.