Hitler a német gazdaságról a Kroll-operában

Hitler a nemzeti szocialista kormányzás gazdasági eredményét ismertetve, hangoztatta, hogy a nemzeti szocialista gazdasági program nem pénz-, hanem termelési program, amely kizárta, hogy Németország megmentését csalárd valutamesterkedésekkel kíséreljék meg.

1932-ben 45.2 milliárd, 1937-ben 68 milliárd márka
volt Németország nemzeti bevétele, az általános megélhetési költségek indexe ezzel szemben csaknem változatlan maradt. Az ipari termelés az említett öt év alatt 37.8 milliárdról 75 milliárd márkára emelkedett és a belső termelés 1932-ben a szükségleteknek csak 75 százalékát, 1936-ban pedig 81 százalékát fedezte. A birodalom bevételei így alakultak: 1932-ben 6.6 milliárd, 1936-ban 11.5 milliárd, 1937-ben 14 milliárd márka. 1938-ban a birodalom bevétele több mint 17 milliárd márka lesz!

A kőszéntermelés öt év alatt 80 millió tonnával,
a barnaszéntermelés 62 millió tonnával emelkedett, ami sokkal értékesebb tényező, – mondotta Hitler – mint amikor „a demokrata országokban a forgalomban levő pénzt minden ellenérték nélkül ennyi meg ennyi milliárddal növelik”. A német acéltermelés 1938-ban 21 millió tonna lesz az öt év előtti 9,66 millió tonnával szemben, úgyhogy az Egyesült Államok után Németország ma újból a legnagyobb acéltermelő országa a világnak. A „Göring Herman birodalmi művek” oly nagy mértékben járul hozzá a német veasérctermeléshez, hogy az 1940-ben túlhaladja majd a 21 millió tonnát, ezzel szemben 1932-ben csupán 1.3 millió tonna volt.

– Ezzel az óriási teljesítménnyel szemben,
 – kérdezte Hitler – mit jelent a belföldi és külföldi akadékoskodók ostoba bárgyúsága, az újságírók vagy a tudatlan politikusok korlátolt vagy rosszakaratú firkálása? Nem rossz tréfa-e, hogy éppen olyan országokban, amelyek állandóan válságokkal küzdenek, azt hiszik, hogy kötelességük minket bírálni és nekünk bölcs tanácsokat adni?

– Azért említem meg ezt, – folytatta Hitler
– hogy megcáfoljam a rosszindulatú külföldi sajtónak azt a beállítását, hogy Németország kulturális életében pangás következett be, amióta a nemzeti szocialista párt uralmon van. A külföldi sajtó beteges hazudozása és állandó uszítása veszélyezteti a népek békéjét, ám gondunk van arra, hogy a nemzetközi uszítóknak és kútmérgezőknek ez a munkája ne járjon sikerrel. A lefolyt öt év alatta a megalázott és tehetetlen népből politikailag egységes népet teremtettünk, amelyet a legerősebb önbizalom hat át és amely tudatában van nemzetünk küldetésének.