Csak a „Franck” a pótkávé?

A m. kir. Államvasutak Betegségi Biztositó Intézete versenytárgyalást irt ki pótkávé-szükséglete biztositására. A versenytárgyalási hirdetménynek a Közszállitási Szabályzat szerint olyannak kell lennie, hogy a szállitó vagy vállalkozónak a szállitandó áru vagy végzendő munka tekintetében kételyei ne lehessenek.

Más szóval a Közszállitási Szabályzat teljes precizitást követel
a kiiró hatóságtól, aminthogy kalkulálni és reális ajánlatot tenni másként nem is lehet. Már most az a pótkávéra vonatkozó versenyhirdetmény, amelyről itt szó van, ezt a törvényben előirt precizitást éppen azzal teszi illuzóriussá, hogy olyan tulpreciz, hogy senki sem érti meg, mit is akar a Máv. Betegségi Biztositó Intézete beszerezni.

Pótkávét-e, vagy egy bizonyos pótkávét, a Franck-féle kávépótanyagot.

A versenyhirdetmény ugyanis pótkávéra kér ajánlatot, de óvatosan vagy tulóvatosan zárójelbe teszi ezt a szót: „Franck”, amiből aztán mindenki azt következtetheti, hogy a betegségi Intézet csak a Franck-féle gyártmányt keresi és csak ilyenre fogad el ajánlatot.

Ez a tulzott precizitás még akkor sem volna indokolt,
ha a Máv.-ot az a felfogás vezette volna a kiirásnál, hogy köznyelven még ma is Franck-kávénak hivják a pótkávét, holott régen volt az, amikor csak a Franck-gyár készitette ezt a kávépótló anyagot. Ma már Magyarországon nagyszámban vannak pótkávégyárak és üzemek, amelyek kitünő és a Franck-féle gyártmánnyal egyenlő értékü pótanyagot készitenek s igy sulyos megkárositása ennek az egész iparágnak, ha a gyártmány nevét egyszerüen azonositják egy gyár nevével.

Nincs kétségünk, hogy a Máv Betegségi Biztositó Intézete
kiirásában semmi megtévesztő szándék nem volt, és hogy olyan előkelő állami üzem, mint a Máv nem egyoldalu kedvezésből akar jogosulatlan előnyt biztositani egy vállalatnak a többi rovására. De éppen, mert a kiiró hatóságoknak minden részrehajlás gyanuján felül kell állaniuk és mert a pártatlanságukba vetett bizalom egyik biztositéka nemcsak saját tekintélyüknek, de a közszállitások helyes lebonyolitásának is, föl kell hivnunk a figyelmét a kiiró hatóságnak erre a kiirási hibára, amely félreértésekre adhat okot és alkalmat.

Ezt a félreértést annál is inkább kerülni kell,
mert a pótkávé előállitásával foglalkozó üzemek egy része kisüzem s igy kisemberek látnák a kárát a kiirás ilyen módjának, ami a Máv.-nak bizonyosan nem volt és nem is lehetett célja.