Gazdasági Kis Tükör

E hasábokon gyakran éles szóval bíráltuk a Hangya üzleti politikáját, de alapítása negyvenedik évfordulójának ünnepén meghajtjuk a zászlót a magyar szövetkezeti rendszer e nagy vállalata előtt. A most következő években új, nehezebb feladat vár a magyar szövetkezetekre a kormány újjáépítési és átszervezési programjának keretében és pedig a termelő és bérlő szövetkezetek rendszeres kiépítése, amelyekért mi évek óta küzdöttünk. Ehhez az új munkához őszinte sikert kivánunk a Hangyának!


A kormány utolsó javaslata
a nyári szünet előtt, a Nemzeti Bank reformja, e héten kerül a képviselőházban megvitatásra. A vita rövid lesz, de remélhetőleg tanulságos s talán e vita során pontos adatokat kapunk arra nézve is, milyen összegű követelései állanak fenn a Nemzeti Banknak a különböző nemzetközi clearingszámlákon.


A közepesnél jobbnak ígérkező
magyar búzatermés kétségtelenül erős feljavító hatással lesz gazdasági életünkre, de nem szabad elfelednünk, hogy ebben a gazdasági évben a nemzetközi búzakészletek jelentékenyen gyarapodni fognak, tekintettel az Egyesült Államokban és Kanadában várható nagy búzatermésre. Angol vélemény szerint kétmillió tonnával fogják felülmúlni a búzakészletek a multévi készleteket s a nagyhatalmak s más európai államok készletgyűjtése az áralakulást igen kis mértékben fogják befolyásolni.


Thomas vezérőrnagy,
a német nagyvezérkar legfőbb gazdasági szakértője s Göring egyik legbizalmasabb munkatársa, egy előadásban az autarchiás gazdaságpolitika merev kereteinek fellazítása s az ipari kivitel erőteljes fokozása mellett tört lándzsát. Németország kénytelen lesz újból fokozni kivitelét, mert más úton lehetetlen, az élelmezésben még mindig mutatkozó húszszázalékos kiesést pótolni s rossz termés esetére készleteket gyűjteni. Ez az állásfoglalás azért érdekes, mert visszatérést jelent Schacht politikájához, szemben a Görig-Darré-féle gazdasági irányzattal.


Newyork és London
erős hosszhajlandóságot mutattak az elmult héten. Az ok az amerikai gazdaságban mutatkozó lassú javulás, amelynek jelei: a vasúti szállítások szaporodása, az építkezések 16 százalékos növekedése, a gyapotindex emelkedése 81.3-ról 90.1-re, a kőolajkészletek csökkenése, a gépkocsigyártás növekedése, hosszú hónapok után az acélhulladékok első áremelkedése s hasonló kisebb, de jelentős tünetek.


Egyszakaszos törvénnyel
elreteszelte e héten az angol törvényhozás a német kiskocsik bevitelét Angliába, mert a német autókivitel az angol birodalomba egy év alatt a régi export ötszörösére ugrott fel.