Pánszláv izgatás

Ismételve megemlékeztünk azokról a panszláv izgatásokról, melyek részint Amerikán át, részint közvetlenül az ország éjszaki megyéiben folynak. A kormány figyelmét is magokra vonták ezek az izgatások.

Egyebek közt a felső-zemplémi görög-katholikus papság közt előfordult bujtogatások tárgyában a belügyminiszter az ottani alispánt sürgős jelentéstételre szólitotta fel. A nagy élénkséget kifejtő kivándorlási ügynökök ellen pedig azzal igyekszik hatni, hogy útasította a felső megyék főispánjait ezek szemmel tartására s eltolonczoltatására.

Az a baj, hogy sem a mostani közigazgatás az ügynökök szemmeltartására nem lehet elég éber, sem a puszta eltolonczoltatás nem eléggé elriasztó az ügynökökre nézve. Szigorubb megtorlásra volna szükség, hogy ezen üzelmek véget érjenek, de erre előbb még törvényt kellene hozni.