Schuschnigg Berchtesgadenben megvédte Ausztria függetlenségét

Bécs, február 13.
Az osztrák főváros teljesen a berchtesgadeni találkozó hatása alatt áll és mivel a Bécsben és Berlinben kiadott szűkszavú hivatalos jelentésen kívül a lapok semmi egyebet nem közöltek, csupán azt az álláspontot szegezték le, hogy Ausztria a maga részéről a júliusi egyezményhez és annak feltétlen betartásához ragaszkodik, a közönség és politikai körök a legváltozatosabb magyarázgatásokat és következtetéseket fűzik ehhez a történelmi találkozóhoz.

A bécsi lapok vezető helyen foglalkoznak ugyan a berchtesgadeni találkozóval és egybehangzóan megállapítják, hogy olyan kemény és erőteljes egyéniségekről, mint Hitler és Schuschnigg, fel is kell tenni, hogy álláspontjukat minden kérdésre vonatkozólag határozottan leszögezték. Ezen túl azonban semmi néven nevezendő magyarázatot nem tartalmaznak. A közönség azt remélte, hogy az Ausztriába beengedett öt németbirodalmi lap több világosságot fog vetni a berchtesgadeni tanácskozásokra. Ez a remény azonban hiúnak bizonyult, mert a vasárnap megérkezett német lapokban egyetlen magyarázó sor sem volt olvasható a „félhivatalos” történelmi találkozóról.

Bécs nyugodt és bizakodik!
A hangulat Bécsben általában nyugodt. A szenzáció, amelyet a berchtesgadeni találkozóról kiadott váratlan közlés okozott elült és vasárnap már teljes megnyugvás uralkodott Bécsben.

Annyi bizonyos és ezt még a legzárkózottabb körök is megerősítik, hogy Schuschnigg Berchtesgadenben a leghatározottabban és a legnyomatékosabban ragaszkodott a német-osztrák viszony tekintetében elfoglalt állásponthoz, amelynek lényege két pontban foglalható össze. Ausztria az osztrák nemzeti szocialisták támogatásának megszüntetését követeli.

Ausztria önállóságának és függetlenségének tiszteletben tartását várja a német birodalomtól, elvárja azt, hogy Németország tartózkodják Ausztria belső ügyeibe való beavatkozástól, amely alatt elsősorban az értendő, hogy az osztrák nemzeti szocialistákat se anyagilag, se erkölcsileg ne támogassa, ne bátorítsa őket a szervezkedésre és a terrorisztikus cselekedetekre.

Osztrák kormánykörökben hangsúlyozzák továbbá, hogy a berctesgadeni találkozó a kérdések olyan tömegét ölelte fel, annyi részletkérdésre terjedt ki, hogy azok tisztázására a Berchtesgadenben eltöltött teljes nap sem volt elegendő, bár az államférfiak mindössze egy órát kapcsoltak ki, amely idő alatt megebédeltek.

A leghatározottabban megcáfolják osztrák kormánykörökben azt a külföldön elterjedt hírt, hogy az osztrák kormánynak a közeljövőben várható részleges állásalakítása esetén Schuschnigg két vagy akár egy nemzeti szocialistát is bevegyen a kormányba.