Esterházy Tamás megváltozott

,,Esterházy Tamás gróf utóbbi években tanúsított szerény életmódjával bizonyítékát adta annak, hogy könnyelműsége megváltozott”
Győr, november 28.

Vasárnap terjedt el a híre, hogy milyen szenzációs indoklással utasította el pénteken a győri Itélőtábla a pápaugodi hitbizomány gondnoka Eszterházy János grófnak azt a kérelmét, amelyben a hitbizomány jelenlegi haszonélvezőjének. Eszterházy Tamásnak gondoksága alá helyezését kérte. Az Ítélőtábla, megsemmisítvén a veszprémi törvényszéknek ítéletét, amellyel elrendelte Esterházy Tamás gondoksága alá helyezését és zárlatot foganatosított a hitbizományra, kimondja, hogy Esterházy Tamás nagy kezességvállalások és rossz időben történt beruházások folytán súlyos adósságokba bonyolódott ugyan, de az utóbbi években tanúsított szerény életmódjával, vagyoni viszonyainak rendezésére irányuló komoly magatartásával bizonyítékát adta annak, hogy ifjabb éveiben mutatkozó könnyelműsége megváltozott.

A négy év óta húzódó viharos pör végét boldogan vette tudomásul Esterházy Tamás gróf, aki azóta már majdnem 9 millió adósságát fizette ki, csak jelentéktelen összegekkel tartozik. Levente cigarettát szív, a pesti éjszaka lokáljaiból évek óta eltűnt és budai kis kocsmákban szokott vacsorázni...