Hodzsa miniszterelnök Csehszlovákia egységéről

Pozsony, június 6.
(Az Információ jelentése.) A csehszlovák agrárpárt Pozsonyban pünkösd hétfőjén nagygyűlést tartott, amely válasz volt a tót néppárt előző napi gyűlésére. A gyűlésen megjelent és beszédet mondott Hodzsa miniszterelnök.

- Sötét felhők borultak az elmult napokban a csehszlovák államra – mondotta többek között. – Kétségek merültek fel aziránt, hogy a köztársaság képes lesz-e rendet tartani és a forradalomárok ellen fellépni. A csehszlovák nemzet türelmes ugyan, de ha arra kerül majd sor, hogy megmutassa bátorságát és azt, hogy nem hajlandó megadni magát, úgy alaposan és egyértelműen befogja ezt bizonyítani. A szlovákoknak pedig becsvágyuk, hogy egyikük se maradjon ebben a küzdelemben a másik mögött. A szlovák büszkeség biztosítéka annak, hogy az elmúlt húsz év után a Tótföld szétbonthatatlan, örök egység marad.

- Az autonómisták egyik szónoka tegnap ezen a helyen azt mondotta, hogy valamennyi szlovák a csehszlovák állam híve, ugyanakkor azonban a külföldön olyan nyilatkozatok hangzanak el, amelyek ennek éppen az ellenkezőjéről szólnak. A szlovák néppárt beszélhet ugyan a saját hívei nevében, de nem beszélhet az egész tót nép nevében.

- A tót nép többsége Ti és én vagyunk! Szívesen fogadunk mindenkit sorainkba, aki tiszta tót szívvel hajlandók velünk együttműködni, nem dolgozhatunk azonban együtt azokkal, akik ellenségeinkkel cimborálnak. Ma, a köztársaság fennállásának huszadik évfordulóján, így szólok Hozzátok: Mi vagyunk ennek a földnek az urai, mi felelünk szlovák lelkiismeretünkkel mindenért és mi határozzuk meg, hogy itt mi történje. A tót szabadság alapját azonban a csehszlovák köztársaság fennállása képezi. A szlovák egységet nem lehet megingatni.