Előbb a Japán kávéházban, azután az Andrássy úton vertek meg egy állítólagos hirlapírót

Az este botrányos jelenetek játszódtak le a „Japán”-kávéházban. Háromtagú társaságban üldögélt az egyik asztalnál Karikás Jenő 30 év körüli férfi, aki hirlapírónak szokta mondani magát vallani. Tizenegy óra tájban kinyilt a kávéház ajtaja s egyenesen Karikás asztalához sietett egy magas termetű úr.
- Fischer László igazgató vagyok – mutatkozott be az újonnan érkezett. – Ugyebár, ön keresett engem telefonon és ön kért tőlem 300 pengőt, hogy autóbalesetemről ne írjon egy szót sem?
- Igen, én telefonáltam – válaszolta Karikás.
- Nos, uram, - folytatta rendkívül udvarias hangon Fischer – meggondoltam magam, belátom, hogy az ön kérése jogos és méltányos és – megfizetem, ami jár önnek.
Kihúzta kezét a zsebéből s a következő másodpercben irtózatos erővel, boxeros kézzel arculütötte Karikást.

A megtámadott ember megtántorodott és végigvágódott a kávéház padlóján. Azután fölpattant és nekitámadt Fischernek. Nagy riadalom támadt. A közelben lévő asztaloktól felugráltak a vendégek, odarohantak a pincérek. Néhányan azonnal beleavatkoztak a verekedésbe és szétválasztották a két ellenfelet, akik azonnal el is hagyták a kávéházat.

Az Andrássy úton a két verekedő fél ismét összetalálkozott és ekkor éles hangon vitatkozásba kezdtek. Nem egészen szalónképes kifejezésekkel bírálták egymást. Óriási csoport vette körül őket, régi pesti szokás szerint. Egyszerre kilépett a csoportból egy fiatalember és megszólította Fischer igazgatót:
- Én nem ismerem ugyan önt uram, de gratulálok ahhoz, hogy megverte és leütötte ezt az álhirlapírót. Egyébként Lóránt György vagyok.
Lóránt még be sem fejezhette a mondatot, amikor Karikás, aki időközben félig-meddig magához tért, nekiugrott és többször arculütötte. Lóránt persze védekezett.

A két ellenfél ütötte, rúgta, gyomrozta, gyömöszölte, pofozta egymást. A tömeg vidám csatakiáltásokkal, hangos kurjantásokkal biztatta a küzdő feleket és örömmel figyelte, hogyan hempergőzik a két jól öltözött férfi a földön.

Végül is rendőr avatkozott a verekedésbe, széjjelválasztotta a küzdő feleket, majd Karikást és Lórántot előállította a VI. kerületi kapitányságra.