„Jön a gázvonat!”

Hogyan dolgozik az angol „gázvonatok” személyzete? – Ötszázezer ember a párizsi földalatti villamos alagútjaiban – A gáz- és bombabiztos kórház – A „légoltalmi kúp” – Gázmentesítő járőrök – Az egész világ felkészül a légiveszély ellen.

Az angol pályaudvaroknak és vidéki vasúti állomásoknak egy idő óta különös látványosságuk van. Időnként berobog egy vonat és gázálarcos fantomok szállnak le róla. Gázálarcban és gázvédő ruhában jár ezen a vonaton mindenki. A mozdonyvezető, a fűtő, a kalauz, a fékező. Álarcosan járnak-kelnek, gázálarcban végeznek minden vasúti teendőt és mindezt olyan ijesztő komolysággal, minden óvórendszabály gondos betartásával, hogy a látványra összeverődő nézőközönség már-már azt hiszi, komoly a baj és légitámadás veszélye fenyeget.

Még azok is szorongva néznek az égre és várják, mikor szakad be agy bombától a pályaudvar üvegboltozata, akik tudják, hogy az egész csak - gyakorlat. Anglia olyan nagyvonalúan szervezi meg az egész országra kiterjedő légvédelmét és légoltalmát, hogy még a vasutakat is belevonja. A vasutak személyzetét is kioktatják, miként kell viselkedni légi- és gáztámadás alatt, hozzászoktatják a személyzetet, hogy gázfelszereléssel, gázálarccal fején is el bírja látni kötelességét (nem könnyű dolog ez!), amellett pedig a légoltalomban szakképzett vasúti alkalmazottak az útbaeső falvak lakósságát is szakszerű tanácsokkal és utasításokkal látják el, miként kell a légoltalmat végrehajtani.

- „Jön a gázvonat!” - erre a kiáltásra már minden angol állomáson tudják, hogy a nemzeti légoltalomnak egy új eszköze közeledik, hogy megmutassa a polgárságnak, mint védekezzék a levegőből alázúduló csapások ellen. Még húsz esztendővel ezelőtt is utópiának gondolták volna, hogy városok és államok milliókat költsenek gázálarcok gyártására, földalatti óvóhelyekre, bombabiztos pincékre, légvédelmi fegyverekre és más hasonló intézkedésekre, eszközökre és készülékekre - mindezt azért, hogy elhárítsák maguk felől az ellen repülőgépek pusztításait.

Pedig húsz esztendővel tombolt a világháború s a hadszintereken repülőgépek vívtak egymással légi csatákat - de nem hitték, hogy hamarosan eljön az idő, amikor a félelmessé tökéletesedő repülőgépek már nemcsak a harcoló seregeket és a főhadiszállásokat, hanem a távoli hátország lakosságát, a nyílt városokat és ipartelepeket is megsemmisítéssel fenyegetik majd. Még ma is akadnak, akik lebecsülik a légitámadások jelentőségét - de nézzük csak a legújabb spanyolországi eseményeket, ahol a repülőgép, az emberi elmének ez a gyönyörű alkotása, elszabadult indulatok parancsszavára, nap mind nap a legrémületesebb tömegmészárlásokat hajtja végre s ártatlan emberéletek ezreit oltja ki könyörtelenül.

Ez is egyik oka, hogy az országok még sietősebben és minden eszközzel igyekszenek légoltalmukat szervezni és kiépíteni. Párizsban például már több mint 27.000 magánházban rendeztek be óvóhelyeket s ezekben, légiveszély idején, 1,720.000 személy fér el. A város alatt keresztül-kasul vonuló földalatti villamos alagútjait is úgy építik ki, hogy félmillió ember menekülhessen beléjük, ha megjelennek a város felett a bombavető repülőgépek. Különleges berendezéssel gátolják meg, hogy a mérges gázok az alagutakba szivárogjanak.

Prága bomba- és gázmentes földalatti kórházat épít, Tokió legutóbb ezer óvóhelyet létesített félmilliós férőhellyel a különbölő Japán városok hatalmas víztartályokat mélyítenek a föld belsejébe, hogy legyen mivel oltani a bombatüzeket akkor is, ha a légitámadás szétrombolta a vízvezeték hálózatot. S érdekes, hogy míg a legtöbb országban házak mélyére vagy a föld alá rejtik a megtámadott lakosságot, a németek - ellenkezőleg - magas tornyokba helyezik.

A német szakértők véleménye szerint sokkal nagyobb biztonságot nyújt bombák ellen a hegyes, magas torony, mint akár a legerősebb földalatti fedezék, mert rossz célpont a gyorsan száguldó repülőgépek számára s ha találja is bomba, lesiklik, lepattan a függélyes falakról. Építettek is a Ruhr vidékén éppen agy ilyen „légvédelmi” tornyot.

Huszonkét méter magas, nyolc emeletes, begyes kúpalakú épület es és vastag falai mögött 800 ember talál menedéket. Ablaka nincs, levegőt csak légszűrőkészülékeken keresztül kap, úgy, hogy mérgesgáz sem hatolhat belsejébe. Persze, hogy valójában mennyit ér ez az újfajta óvóhely, azt csak egy valódi, igazi légitámadás tudná eldönteni.