Államadósság nélkül – kőolajból

Akkor, amikor a világ összes államai el vannak adósodva és alig tudnak megfelelni a kamatkötelezettségeiknek, sőt legtöbb nem is fizet kamatot (törlesztésről nem is szólva), van egy ország, még pedig nem a legjelentéktelenebb, amelynek egy fillér államadóssága, még pedig sem belföldön, sem külföldön nincs.

Ez az állam Venezuela,
mely abban az irigylésreméltó helyzetben van, hogy minden kiadását folyó bevételből fedezheti. Az igaz, hogy ennek egy, még pedig igen nyomatékos oka van, az, hogy Venezuelának igen gazdag petroleumforrásai vannak, melyek nemcsak nincsenek apadófélben, mint a mexikóiak, hanem egyre bővebben ontják a világ legsürűbb, benzinben leggazdagabb kőolaját.

Venezuela nemcsak ezért irigylésreméltó,
hanem azért is, mert valutája, a többi közép- és délamerikai államéval ellentétben, nem devalválódott és teljesen nyilt piac maradt a mostani be- és kiviteli korlátozásokkal mozdulatlanságra itélt világban. Igy a venezuelai piacon mindennemü árut, még pedig jó áron, el lehet adni.

Az ország erősen fejlődik
és maga az állam, mely már régen tul van a forradalmi korszakon, a legjobb vásárló, ugy, hogy érdemes ezzel a piaccal behatóbban foglalkozni.