Hess Rudolf beszéde Klagenfurtban

Klagenfurt, július 24.
Hess Rudolf, Hitler vezér és birodalmi kancellár helyettese beszédet mondott azon az emlékünnepélyen, amelyet az osztrák földön Nagy-Németországért elesett hősi halottak emlékezetére tartottak. Hess Rudolf a többi között a következőket mondotta:
- Az Ausztriában elesett bajtársak a népi közösségért haltak meg. Ez a népi közösség csak azt kívánja a világtól, hogy ismerjék el az élethez való jogát.

Ma sem gondol a német birodalom arra, hogy idegen népeket erőszakkal bekebelezzen a német birodalomba, de egyetlen hozzátartozó németet sem akar elveszíteni. Ausztriának a német birodalommal történt újraegyesülése következtében Európának egyetlen népét, vagy országát sem érte semmiféle károsodás. Sokan állítják még ma is, hogy ausztriai testvéreink kényszer hatása alatt jöttek a német birodalomba,  és a világnak az a feladata, hogy megszabadítson benneteket. A békét áhító népek között gyalázatos módon újra és újra elhintik egy újabb háború gondolatát.

Németország minél kevésbé gondol a háborúra, annál több ürügyet találnak a másik oldalon, hogy a fenyegető háborúról jajveszékeljenek. Németország végére nem engedett és nem enged a kihívásoknak. A vezér lebilincselő nyugalommal azt teszi, amit népéért tennie kell Hitler az európai békének is nagy szolgálatot tesz, amikor a német népet megmenti a bolsevizmustól. Németországnak erős a hite, hogy ennek az újabb felelőtlen üzérkedésnek nem sikerül megingatni Európa békéjét.

Németország hisz a magasabb igazságszolgáltatásban, amely nem engedheti meg, hogy ismét háború zuduljon a világra, egy olyan háború, amely a virágzó réteket vigasztalan pusztasággá változtatja és az emberek millióit vágóhídra viszi.

Az ilyen háborúnak csak egy győztes lenne: a bolsevizmus míg Európa valamennyi állama a legyőzöttek között foglalna helyet. Németország reméli, hogy továbbra is lesz a világnak annyi józan esze, hogy azt megakadályozza.