Innitzer hercegérsek cáfolja kolostorbavonulásának hírét

Berlin, április 3.

Hivatalos körökben ezidőszerint nem óhajtanak semmiféle megjegyzést fűzni a Vatikán legutolsó nyilatkozatához, amelyet előbb gondosan mérlegelni fognak.

Hitler vezérkancellár belátható időn belül megtalálja a megfelelő alkalmat, hogy a Szentszék álláspontjával foglalkozzék.

Innitzer hercegérsek megcáfolta az angol és francia lapoknak az a hírét, hogy kolostorba vonul. A Reuther-ügynökség azt a vatikáni jelentést közölte, hogy Innitzert Rómába hívták eljárásának igazolása céljából.

A bécsi hercegérsek római utazása felől itt semmit sem tudnak.