Szükség van, hogy növeljük adóbevételünket!

A pénzügyminiszter rámutatott a keresethalmozásról, valamint a tisztviselők korpótlékáról, családi pótlékáról és az ipari munkásság családi munkabéréről szóló törvényjavaslat jelentőségére, majd így folytatta:
– Adóreformra van szükségünk, amely a terhek egy részét leveszi a kisemberek válláról és az adóztatás terén is olyan rendszerre kell áttérni, amely nem jár zaklatással. A kézműiparosoknál vissza kell térnünk a tételes adóztatásra, vissza kell állítanunk újból a házosztályadót, a nagyobb jövedelmeket pedig fokozottabb mértékben kell megterhelni.

Ez elsősorban a nem fundált jövedelmekre vonatkozik,
azokra, amelyek egészen személyi tevékenységekből származnak és túlzottan magasak, avagy ad hoc keresetekből állanak elő. Ez a törekvés vezet a társulati adó reformjánál is. Aki eddig is rendesen adózott, azt nem fogja érni semmi sérelem. Szükség van, hogy növeljük adóbevételeinket, mert olyan nemzeti keresztény feladatok előtt állunk, amelyek el nem odázhatók és amelyek számára meg kell teremteni a pénzügyi feltételeket, mert enélkül semmit sem érnek a reformok.

A szociális vonatkozású törvények egész sorozatára
van szükség, hogy elmondhassuk végre, hogy minden magyar emberi sorban él.

Nem egy reformra van szükség
a mezőgazdasági lakosság érdekében is, mert a magyar föld nem való sem részvénytársaság, sem idegenek kezébe. A kisgazdatársadalmat családi otthonhoz, házhelyhez kell juttatni, amelynek árát évek hosszú során át törleszthetik hosszú részletekben alacsony kamatozás mellett. Mindezek olyan kérdések, amelyek megvalósulása nélkül nem érhetjük el azt a szükséges társadalmi egyensúlyt, amelynek hiányában komoly munkát végezni nem lehet.

A tüneti kezelés nem használ!

Ezeket a reformokat meg kell valósítani, hogy egészséges és kiegyensúlyozott legyen a társadalmi életünk.

Vannak nehéz és kényes kérdések is.

Ilyen a társadalmi és gazdasági rend egyensúlyának helyreállításáról szóló törvény, röviden a zsidótörvény, amely szintén reformra szorul. Ez a törvény, bár jó elgondolásból indult ki, célját nem tudta elérni s nem tudta megteremteni azt a nyugalmi helyzetet, amelyre mindkét félnek szüksége van. Módosítani kell tehát végre ezt a törvényt úgy, hogy végre nyugvópontra jusson ez a kérdés. Ezen az úton kell járnunk, mert ezzel ért egyet a nemzet s mert ezen az úton tudjuk elérni a szociálisabb, boldogabb Magyarországot!