Rövidek

Bezárt a szovjet két moszkvai templomot

Moszkva, augusztus 7.

A szovjet újabb vallásellenes rohama most már elérte az utolsó, még meglevő moszkvai templomot is. Ez a templom a német Péter Pál-templom. Amikor két évvel ezelőtt Sirick lelkészt, aki az utolsó evangélikus lelkészt, aki az utolsó evangélikus lelkész volt Moszkvában, letartóztathatták, a lelkész nélkül maradt hívek nem hagyták cserben templomukat, hanem minden vasárnap összegyűltek abban és csendesen imádkoztak.

Vasárnap délelőtt a templomba igyekvő hívek a templomot zárva találták. A templom előtt a GPU tehergépkocsijai állottak s azokra éppen felrakták a templom berendezési tárgyait. A templom bezárása minden törvényes alap nélkül történt. Hasonlóképpen bezárták az egyik nagyobb görögkeleti templomot is: a Doregomilowe uccában levő Krisztus mennybemeneteléről elnevezett székesegyházat.

Az MTI Londonból keltezett rövid közleményt adott ki augusztus 15-én, hétfő délután:
Alaptalanok a  híresztelések német mozgósításról, a francia és angol demarsról.

London döntött: Három részre osztják fel Palesztinát
London, augusztus 15.
(Az Információ jelentése.) Palesztina felosztásának ügye döntés elé jutott. Hétfőn összeült Londonban a bizottság, hogy megállapítsa a felosztandó Palesztina három új államának határait. Az angol kormány – írják a lapok – szilárdan el van tökélve arra, hogy amilyen gyorsan csak lehet, végrehajtja Palesztina felosztását.

György király Washingtonba utazik
London, augusztus 21.
A világpolitika középpontjában – írják a lapok – a közeljövőben az angol-amerikai viszony kérdése álla s a washingtoni királylátogatás e tekintetében döntő fordulatot jelent. A washingtoni út egészen szorosra fűzi majd Anglia és az Egyesült államok kapcsolatait és előreláthatólag új szerződéses megállapodásokra fog vezetni.

„Állott már e nép nagyobb viharban is!” – mondotta Tildy Zoltán
Füzesgyarmat, augusztus 28.
- Innen izerem azoknak, akik a félelmet terjesztik az országban és bele akarnak kapaszkodni mások kabátjába, innen üzenem azoknak, akiknek lelke mélyén felrémlett az országárulás szelleme, hogy állott már ez a nép nagyobb viharban is a történelem során! Óriási világhatalmak ereje csapott össze felette, mégis itt vagyunk, megvagyunk, magyarok vagyunk és ebből a magyarságunkból ennek a földnek semmiféle hatalma nem fog bennünket eltántorítani. Mi lehetünk idegen nagy népek barátai, ha velünk barátságot akarnak. De mi a barátságot csak mint egyenlő felek vagyunk hajlandók tartani. Az nem barátság, ahol az egyik az úr, a másik a szolga.


- Azt üzenjük hát a világ minden tája felé, hogy bennünk barátokat csak úgy lehet kapni, ha ezeréves függetlenségünket és a magyar nép szabadságakaratát megbecsülik.

A magyar honvédségről beszélt azután és a katonai egyenjogúságról. Nem szabad sajnálni semmit ésszerű áldozatot a honvédség érdekében!

Tildy után Varga Béla országos alelnök mondott beszédet, Gaál Gasztonról emlékezett meg, akinek a neve a tiszta erkölcsiséget jelentette.
- Mi - folytatta – az evangéliumot, a felebaráti szeretetet nem hagyjuk meghamisítani és föltétlenül szemben állunk a gyűlölséggel.