Nász a királyi családban

Erzsébet Amália főherczegnőnek, néhai Károly Lajos főherczeg leányának, Ferencz Ferdinánd trónörökös hugának az esküvője április 20-ikán volt Bécsben herczeg Lichtenstein Alajos herczeggel.

A főherczegnőnek a trónutódlás jogáról való lemondása a szokott szertartások közt április 18-ikán ment végbe. Ezen jelen volt a magyar miniszterek közül Széll Kálmán, gróf Széchenyi Gyula a felség melletti miniszter és Wlassics Gyula közoktatási miniszter.

Az esküvő április 20-ikán délelőtt a hagyományos fénynyel, az uralkodó család tagjainak jelenlétében ment végbe a császári Burg plébánia-templomban.