A Magyar Nemzeti Bank arany- és devizakészletének felértékelése nem hoz változást az árfolyamjegyzésben

A Magyar Nemzeti Bank főtanácsülése a február 6-ki közgyűlésnek a mult évivel azonos, 6.5 százalékos osztalék fizetését javasolja a 2.91 millió pengőt kitevő tiszta nyereségből.

A főtanács az alapszabályok módosítása alapján
úgy intézkedett, hogy a Nemzeti Bank arany-, valuta- és devizakészletét, valamint az aranyra és külföldi értékre szóló kötelezettségeit a felárak alapulvételével felértékelve mutatja ki. Az arany kilogrammját 5400 pengővel, a deviza- és valutatételeket pedig az érvényben lévő vételi felárak hozzászámításával mutatja ki.

A jegybank a devizák és valuták hivatalos árfolyamát
továbbra is az eddigi rendszer szerint jegyzi és a külföldi adósságok szolgálatában sem áll be változás.

A jegybank devizapozíciója kétségkívül erősödött,
mert aranykészletét és szabadon konvertálható devizakészletét a bank nemcsak megőrizte, hanem azt sikerült gyarapítania is.

Nagy jelentőségű,
hogy a bank rövidesen általánossá teszi az osztalékok transzferálását, amit szűkebb keretekben az utóbbi időben már megkezdett. Ez a külföldi tőke itthoni elhelyezését kétségkívül előmozdítja. Az osztaléktranszferálás megkezdésével lezárul azoknak az intézkedéseknek a sorozata, amelyek a kurrens természetű tartozások tekintetében a devizában való fizetés felvételére irányultak.