A cseh korona és a pengő átváltása

A pénzügyi életet, de a magánosokat is közelről érinti, hogy a magyar Felvidék eddigi pénzét hogyan lehet átváltani magyar pengőre. Jelenleg az a helyzet, hogy a fővárosi és vidéki pénzintézetek csak igazolt menekültek kis vagyonkáját hajlandók a megállapított hivatalos árfolyamon pengőre átcserélni. Intézményesen lehetetlenné kívánja tenni a kormány és a Nemzeti Bank, hogy nagytömegű csehkoronát síboljanak át magyar földre olyan elemek, akik ezzel az áltolással jogosulatlan haszonhoz jutnának.

Egészen másképpen áll a helyzet azokkal kapcsolatban,
akik menekülni kénytelenek és végszükségben hagyják el otthonukat. Az ezek által beváltásra felkínált cseh korona bankjegyekért a teljes hivatalos árat adják.

A már visszakerült területek közül
Sátoraljaújhely gyárvárosnak, a kis pályaudvarnak nagyobb gazdasági jelentősége nincs, ott tehát nem is kellett rendkívül módon szabályozni a bankjegyek átcserélését. Ipolyságon viszont a katonai parancsnokság állapította meg az átváltási árfolyamot, amely 7:1 volt. Hét csehkoronáért adtak egy pengőt az erre felhatalmazott pénzügyi szervek.

Ezt az árfolyamot azonban nem lehet véglegesnek
és az ezután visszakerülő területekre vonatkozólag is irányadónak elfogadni, hiszen Léván például az utóbbi napokban tíz cseh koronát is szívesen fizettek egy pengőért, bár a csehszlovák jegybank hivatalos árfolyama egészen más volt. Valószínű, hogy a hivatalos átváltási kulcs a fentebb említett ipolysági és lévai kurzus között mozog majd.