Mindenkinek jut hely a világon…

A mai időkben különösen aktuálisnak látszik a tanulmány, amelyet Taylor Griffith, az egyik amerikai egyetem professzora a népesség kérdésével kapcsolatban írt arról, hogy van-e még hely a világon további lakosság számára.

Taylor professzor a számításoknál pontosan felértékelte
az egyes területek alkalmasságát nemcsak a klima, hanem a mai technika vívmányaihoz szokott emberek megélhetésének és jólétének biztonsága szempontjából is. Kiszámította, hogy ha az emberiség a mai amerikai jólétet 10-15 százalékkal meghaladó igényfokon akarna élni, akkor is az Egyesült Államok területe 610 millió embernek, Argentina 115 millió embernek, a Délafrikai Unió 82 millió embernek, Kanada 118 millió embernek és pl. Rodézia 50 millió embernek tudna valóban fényes emberi jólétet biztosítani.

Érdekes megemlíteni,
hogy ezeken a területeken, ahol Taylor professzor szerint 975 millió ember élhetne a legteljesebb klimatikai és egzisztenciális jólétben, ma valójában összesen kereken csak 170 millió fehér és színes lakóst tartanak nyilván.

Taylor professzor végigvezette számításait
a világ valamennyi ritka lakosságú, fehér ember részére is alkalmas területein és így megállapítja, hogy a szárazföldek szóbanforgó részein négymilliárd ember élhetne a ma ott található nem egészen 600 millió ember helyett. Van tehát még hely a világon, csak a kellő jóindulat és a szervezés terén mutatkozik hiány.