Székesfehérvár történelmi napja

Szent István emlékének hódolt Székesfehérvárott a magyar törvényhozás. Horthy Miklós kormányzó vezetésével megjelentek az ősi falak között a parlament mindkét házának díszmagyarba öltözött tagjai, az országnagyok, a társadalmi élet előkelőségei és a diplomáciai testület képviselői.

A képviselőház és a felsőház együttes ünnepi ülésén törvénybe iktatták Szent István emlékét, megkoszorúzták a királysírokat és leleplezték Szent István király lovasszobrát.

1. A kormányzó megérkezik a királysírok koszorúzására, mögötte magyar ruhában hitvese, gyermekei és kíséretének tagjai.

2. Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök, Horthy Miklós kormányzó jelenlétében, a képviselők és a főrendek lelkes éljenzése közben a szónoki emelvényről beterjesztette Szent István emlékét megörökítő törvényt.

3. A székesfehérvári városháza drapériákkal díszített udvarán megnyitják az országgyűlést. Középen az emelvényen vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója ül.

4. Vitéz Imrédy Béla miniszterelnök a kormányzó elé terjeszti Szent István emlékét megörökítő törvényt és fölkéri, hogy a törvényt kihirdetési záradékkal és aláírással lássa el.

5. Horthy Miklós kormányzó az Árpádházi királysírok helyére hatalmas babérkoszorút helyez és ezzel felavatja a Szent István idején emelt bazilika romjait.

A székesfehérvári országgyűlés napján leplezték le az ősi koronázó városban Szent István király lovasszobrát. A bronzszobor Sidló Ferenc művészi alkotása.