A magyar választ vasárnap este külön futár vitte Prágába

Budapest, október 23.
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A csehszlovák kormány a magyar-csehszlovák határmódosító javaslatát tegnap átadta Magyarország prágai követének.

A javaslat ezúttal igyekszik nagyobb mérvben megfelelni a magyarság néprajzi követelményeinek, de ha a felajánlott terület kiterjedésben közeledik is a szlovenszkói magyarság néprajzi elhelyezkedésének határvonalához, az ajánlat jelenlegi formájában mégsem fogadható el, mert igen fontos magyar városok maradnának csehszlovák fenhatóság alatt. Ilyenek: Pozsony, Nyitra, Kassa, Ungvár és Munkács, amelyek a javaslat határvonalán kívül esnek.

A csehszlovák külügyminiszter közölte a magyar kormánnyal, hogy a javaslat általános tárgyalási alapnak tekinthető, amely nem zár ki későbbi módosításokat.

Ennek folytán a magyar kormány a mai minisztertanácson behatóan foglalkozva az új csehszlovák javaslattal, elhatározta, hogy részletes válaszát a legrövidebb időn belül diplomáciai úton közölni fogja a prágai kormánnyal.