A vasuti tisztviselők mozgalma

A vasuti tisztviselők közt fizetésök rendezése és javítása miatt támadt mozgalom újra föléledt. 
Oka Lukács László pénzügyminiszternek a képviselőházban tett azon nyilatkozata, hogy a rendezés csak az 1904-iki költségvetés megszavazása után történhetik. A tisztviselők május elsejéig akarták volna rendezni ezt a dolgot, miután az állami tisztviselők fizetésének rendezése már megtörtént.

Sok gyűlést tartottak országszerte, és néhol hangoztatták azt is, hogy május hajnalán 12 órakor megállnak.
Adakozást gyűjtenek országos pénzalapra a sztrájk idejére kereset nélkül maradottaknak. A fővárosban a Rákos állomáson is volt gyűlés, melyen a munka megszüntetéséről is tanácskoztak.

Hieronymi kereskedelmi miniszter azonnal rendeletet adott ki az államvasutak alkalmazottjaihoz.
Inti őket az ilyen irányu mozgalmaktól, és utasítja a szolgálati főnökségeket, hogy a gyüjtött összegeket és gyüjtőiveket a gyüjtőktől szedjék el s az igazgatóságnak küldjék fel, hogy az összegek az adakozóknak visszaadhatók legyenek. Vonakodás, vagy a gyűjtés folytatása esetén pedig a büntető feljelentést tegyék meg s egyuttal a fegyelmi eljárás iránt is intézkedjenek.