A Magyar Élet Mozgalmának tizparancsolata

Kalocsa, 1939 február 12.
Vitéz Rátz Jenő ny. honvédelmi miniszter a MÉM zászlóbontó gyülésén vasárnap Kalocsán mondott nagy beszédet. A gyülésen a vármegyei és városi előkelőségek nagy számmal jelentek meg. Rátz Jenő először az ország mai helyzetéről szólt s azt fejtegette, hogy a régi liberális demokrata szellemből és posványból tizenegy esztendei munkával sem tudtunk teljesen kivergődni és ezért ujra mély hullámvölgybe jutott a nemzet hajója.

Ismertette ezután a Magyar Élet Mozgalom tiz parancsolatát a következőkben:
1. parancsolat: A Duna-Tisza közén reánk váró nagy feladatot a régi ősi magyar talajból kifakadó uj magyar élet erejével kell megoldani.

2. parancsolat: Katonás szellem kell és tettre kész fegyelem.

3. parancsolat: Védelmezd és tartsd tisztán véredben, gondolkozásmódodban is ősi magyar fajtádat.

4. parancsolat: Első a népközösség, az állam érdeke és ezzel szemben minden egyéni érdeknek el kell hallgatnia.

5. parancsolat. A magyar tehetségnek meg kell adni a módot arra, hogy kiterebélyesedjék.

6. parancsolat: A mély szociális együttérzés ápolása.

7. parancsolat: Becsüld meg a munkát és add meg annak igazságos ellenértékét.

8. parancsolat: Magyarnak a magyar földet!

9. parancsolat: Csak tisztességes munkával lehet megélni és vagyont gyűjteni. Munka nélkül nem lehet jövedelemhez jutni.

10. parancsolat: Egységes akarattal mindent a közösségért és a hazáért.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után vitéz Rátz Jenő és kisérete gróf Zichy Gyula érseket kereste fel.