A Gázművek a Nemzetközi Vásáron

Az idei Nemzetközi Vásár egyik komoly látványossága volt a Gázművek hatalmas, 200 m˛ alapterületet elfoglaló kiállítási pavillonja. Az építészetileg jól megoldott, modern vonalvezetésű pavillon óriási „Gáz” feliratai és a pavillon tetején a plakátokról már jól ismert gázcsapember, kezében a hatalmas stilizált gázlánggal, messziről mutatták az utat a székesfőváros legnagyobb melegenergiaszolgáltató vállalatának kiállításához. A Gázművek kiállítási pavillonja a háztartás és ipari gázfogyasztás, továbbá a melléktermékek, ezek között elsősorban a koksz propagandájának a szolgálatában állt.

Belépve a pavillonba, a közismert gázcsapember
két és félméteres példánya fogadta a látogatót és élénk taglejtéssel kísért közvetlen szavakkal magyarázta meg a gázzal való főzés, sütés, fűtés és hűtés kimagasló előnyeit. A víznyomással mozgatott és a gáz áldásait hangszóró útján könnyen gördülő strófákban elbeszélő csapembernek óriási sikere volt a vásáron, állandóan hatalmas nézőközönség várta és élvezte a naponta sokszor ismétlődő produkciót.

A kiállítás egyes fülkéiben
a különböző gázfogyasztó tárgyak üzemben, működés közben voltak láthatók. A háztartási gázkészülékek kiállításának ezidei jelszava: „A gáz a háztartás mindenese.” A kiállított gáztűzhelyek, főzők, sütők, vízmelegítők és a különböző helyiségek fűtésére szolgáló gázfűtőkályhák egész sorozata bizonyította, hogy ez a jelszó valóság, a gázkészülékek a háziasszony megbízható, gyors, tiszta és takarékos segítőtársai. Nagy érdeklődést keltettek a kiállított gázhűtőszekrények. A közönség érdeklődése mindjobban növekszik ezek iránt a tűzzel jeget csináló, semmi kezelést nem igénylő és soha el nem romló, csodálatos készülékek iránt.

A Gázművek legújabb bérleti tárgya, a rostsütős főző
, szintén megérdemelt sikert aratott. A készülék nem foglal el több helyet egy egyszerű gázfőzőnél, mégis rostsütőjében ízletes sültek készíthetők és a legkisebb főzőfülkében is könnyen elhelyezhető. A garzonlakások ideális készüléke. A kis hordozható sugárzókályhák is számos barátot szereztek maguknak és a gáznak. Kellemes melegük a hűvös őszi és tavaszi átmeneti időszakban is barátságossá és otthonossá teszik a lakást.

Az ipari célokra használt gázkészülékek
száz és száz fajtáját természetesen nem lehetett kiállítani a vásáron, ezért csak néhány kiragadott példa mutatta a gáz sokoldalú felhasználási lehetőségét.

A gázzal fűtött aranyozó-sajtón
szorgalmasan készültek a kis reklám-könyvjelzők, melyekből közel 15.000 darabot osztottak ki a látogató közönség körében. Egy másik fülkében gyakorlott üvegtechnikus mutatta be gázláng segítségével művészetét, és szebbnél-szebb művészi dísztárgyakat formált egyetlen szerszámával, a gázlánggal. A kiállított harisnyaperzselőgép lángfátyolán a legfinomabb selyemharisnyák futottak keresztül, hogy végső kikészítésüket a pontosan beállított gázláng adja meg. A nagyközönség nem is tudja, hogy a legfinomabb textiláruk mind keresztül esnek ezen a kikészítési eljáráson, a perzselésen, akár kész szövet, akár pedig fonal alakjában. A nagy hőfokú gázláng perzseli le az anyagról a felesleges bolyhokat, kiálló szálakat és a fonal vagy szövet csak a perszelés után válik kész, forgalomba hozható árucikké. Ez az eljárás a tűz megszelídítésének, de egyuttal a gázláng tökéletes szabályozhatóságának is iskolapéldája.

A kiállított ipari gázkészülékek hosszú sora: precíziós, pontos hőfokra beállítható edző kemence, vágó- és forrasztó-pisztolyok, kovácstűzhelyek, számos textil, könyvkötő és egyéb ipari gázkészülékek, gázzal fűtött orvosi műszerek, sterilizátorok, ostyasütők, végül gázfűtésű tartós hajhullámosító készülék mutatta be, hogy a gáz nemcsak tökéletes nemesített hőenergia, hanem nélkülözhetetlen szerszáma a legtöbb iparágnak.

A kiállítási pavillon kis előadótermében
óránkint rövid háztartási előadások voltak. A Gázművek gyakorlott előadónői avatták be itt az érdeklődő háziasszonyokat a főzés-sütés tudományába és a gázhasználat apró fogásaiba. Nagy sikerük volt az ugyanitt félóránkint ismétlődő mozielőadásoknak, melyeken a gáz- és melléktermékek gyártását mutatták be állandóan zsufolt nézőtér előtt.

A háztartási fűtés terén
korszakalkotó jelentőségű koksztüzelésű „Termokoksz”-kályha több példányban is szerepelt a kiállítási pavillonban, sőt a nagy érdeklődésre való tekintettel az Iparcsarnokban még egy külön kiállításon is bemutatásra került. A bármilyen formában megépíthető, folytonégő, koksztüzelésű cserépkályha mellett újrendszerű stage-fűtésekhez való kokszkazán kötötte le a szakemberek érdeklődését.

A kokszkályhákon és a különféle kokszfajtákon kívül
a vegyitermékek sora zárta be a kiállítást. A különböző kátrányok, olajok, benzol- és ammóniatermékek kiállítása világosan tárta a közönség elé a gázgyártás vagy közgazdasági és nemzetgazdasági jelentőségét.

A kiállítási pavillonnak
a rendelkezésre álló igen rövid idő alatt való felépítése igen nagy munkát rótt az üzemre, de a fáradtságot és a munkát bőven megérte az, hogy a közönség óriási tömegekben látogatta a Gázművek kiállítását és a gáz pavillon százezrek előtt sikerrel szolgálta a nemesített hőenergiának, a gáznak a propagálását és méltóképpen ismertette a székesfőváros egyik nagyüzemének tevékenységét.