Üzenet ötezer esztendő mulva élő utódainknak: az acéltorpedó

Az 1939-es newyorki világkiállításon az egész modern korszak felvonul és a világ legkisebb államainak pavillonjai mellett ott lesznek a nagy európai, ázsiai hatalmasságok monstrum pavillonjai is, hogy bemutassák az amerikai kontinensnek, mit fejlődött kultúrában, technikában és az élet száz más vonatkozásában a földön élő emberiség.

Ez a kiállítás gondoskodott arról, valami olyasfélét is produkáljon, amire még évszázadok mulva is emlékezni fognak az emberek. Néhány esztendővel ezelőtt egy Robert Claydon nevű amerikai természettudós felvetette annak a tervnek az ötletét, hogy meg kell valamiképpen örökíteni korunkat és korunknak minden vívmányát az eljövendő emberiség számára.

Nem arról van szó, hogy száz esztendő multán élő dédunokáink tájékozódva legyenek korunk divatjáról és megmosolyogják nagy lelkesedésünket, amellyel például az óceán átrepülését fogadtuk. Száz esztendő az idők végtelen áramlásában nem hosszú időszak.

Ugyanúgy, mint ahogy mi most meglehetősen jól vagyunk tájékozódva arról, hogy milyen is volt az emberi élet 1839 táján, ugyanúgy emlékezni fog a száz év múlva élő ember a mi korunkra is. De a legnagyobb titokzatosság sötét fátyla fedi mindazt, ami körülbelül ötezer esztendővel ezelőtt a földön lezajlott.

Az ötezer év előtti korról a fehér emberiség számára csak egy útmutatás van: a Biblia. A Bibliába azonban nem férhetett bele ennek az ötezer év előtti kornak minden jellegzetessége. Fel kell tehát tételezni, hogy az ötezer év mulva élő ember ugyanolyan szomjas kíváncsisággal fordul majd a mi korunk felé, amiként minket érdekelnének ezek az elsüllyedt ősi idők.

És itt világlott ki Robert Claydon ötletének minden nagyszerűsége. Gyüjtsük össze korunk jellemző dokumentumait és tegyük lehetővé, hogy ezt a dokumentumgyűjteményt ötezer esztendő multán élő utódaink megtalálják.

Az amerikai lapokban hatalmas érdeklődést vert fel az ötlet. A legkiválóbb tudósokat kérdezték meg, hogy mit kellene megőrizni korunkról az utókor számára. Melyek azok a technikai találmányok, kultúrkincsek, amelyekből az ötezer esztendő mulva élő világ tudósai tökéletesen megismerhetik a mai emberiséget. A legkiválóbb amerikai és európai írók, egyetemi tanárok, művészek véleménye után most összeállították ezt az ötezer esztendő múlva, 6939-ben élő utódainknak szóló üzenetet.

Elsősorban arról kellett gondoskodni, hogy milyen módon óvják meg a múló évszázadok a megsemmisítő erejű évezredektől az ötezer év mulva élő emberiség számára küldött üzenetet. Igy állított össze a híres amerikai Westinghouse-gyár egy olyan speciális ötvözetet, amely nemcsak a rozsda pusztításainak, hanem minden más kiszámítható veszedelemnek ellent tud állni öt évezred alatt.

Ebből az eltitkolt összeállítású fémötvözetből készíttette a gyár azt a körülbelül két méter hosszú fémtorpedót, amely elviszi korunk üzenetét késői utódainknak. A torpedó súlya háromszázhatvan kilogramm. Ha felső kupakját rácsavarják a torpedóra, teljesen légmentesen elzáródik és semmiféle nedvességet nem ereszt a torpedóba rejtett tárgyakhoz, kordokumentumokhoz.

A torpedó tartalmát, amint már említettük a világ tudományának legkiválóbb egyéniségei állították össze. Mi van a torpedóban?

Elsősorban három tekercs úgynevezett mikrofilm, amely a normális keskenyfilmnél is kisebb szélességű filmszalag. Erre a három filmtekercsre körülbelül tízmillió angol szóval leírták a mi korunk teljes történelmét, felsorolták korunk nagy technikai vívmányait, a repülőgépet, a rádiót, a még eléggé kezdeteleges televíziós gépek leírását.

Megírták, hogy mit tud az orvostudomány tenni az emberiség érdekében. Leírták jellegzetes betegségeinket is, mert nagyon valószínű, hogy ezek a betegségek ötezer év mulva teljesen kihalnak és a jövő embere csak a magyarázatból szerezhet róluk tudomást.

A filmtekercseken kívül a következő tárgyak kerültek az ötezer éves útra induló acéltorpedóba. A világ kétségtelenül leghatalmasabb tudományos gyűjteményének, az Encyclopedia Britannica-nak néhányszáz oldala.

Egy divatalbum korunk ruházatáról. Egy amerikai nagyáruház árjegyzéke. Különböző szövetdarabok. Kis üvegcsövek korunk által ismert ásványdarabokkal. Arany, ezüst, acél, platina és egyéb fémrudacskák. Egy villanykörte. Biblia. Ezenkívül egész sereg napjainkban használatos tárgy. Fogkefe, szappan, futballabda, arcfesték, rágógumi.

Az acéltorpedót már a föld alá süllyesztették.