Nagy munkabéremelést idézett elő Amerikában az európai háború

Newyorkból írja a Független Magyarország északamerikai levelezője:
A világháború hihetetlen érdeklődést váltott ki az amerikai közönségből. A lapokat óriási számban kapkodják el és soha nem volt a rádiónak oly nagyszámú hallgatósága, mint ezekben az időkben. Természetes, az amerikai sajtó vagy rádió nem ismer semmiféle cenzurát, vagy másféle korlátozást. Amerika első lapja, a Newyork Times havi 460.000 dollárt költ el csak külföldi hírszolgálatra.

Az amerikai közvélemény természetesen a semlegesség pártján van.
A Gallup-féle híres közvéleménykutató intézet érdeklődésére a háború második hetében a szavazatok 75 százaléka a semlegesség mellett foglalt állást. A háború negyedik hetében is csak 48 százalék szavazott a beavatkozás mellett. Roosevelt, akinek a fegyverkiviteli tilalom felfüggesztésére vonatkozó javaslatát most tárgyalja a szenátus külügyi bizottsága, ma kétségtelenül Amerika legnépszerűbb férfia. Most már nincs kétség afelől, hogyha harmadszor is jelölteti magát, biztosan győzni fog.

Mivel a legvadabb izolacionisták is elismerik,
hogy Roosevelt javaslata ezúttal keresztül fog menni, az amerikai hadiipar papírjaiban erős hossz mutatkozik. A hadiipari üzemek ugyanis máris három „schichtben” (műszakban) ontják a hadianyagot. A nagy „bekurblizásnak” elsősorban a munkásság a haszonélvezője, mert a hadiüzemekben a szakmunkások legalacsonyabb bére óránként 1 dollár 50 cent. Különórák 40 óra heti munkán túl ötven százalékkal drágábbak. (A szomszédomban lakó géplakatos – egy ujpesti magyar – e héten 78 dollárt keresett.)

Magyarország iránt az utóbbi időben meleg rokonszenv mutatkozik.
Igen erősen méltányolják a magyar külpolitika nehéz helyzetét. Örömmel látják, hogy Magyarország a korrekt semlegesség álláspontját foglalja el. Lengyelország katasztrófája erősen megrendítette az amerikai közvéleményt. A magyarság hangulatára a legjellemzőbb, hogy a legnagyobb magyar egyesület, a Verhovay-egyesület táviratot küldött Horthy Miklós kormányzónak és Roosevelt elnöknek. Ebben mindkét hazájuk államfője iránti hűségüket fejezték ki.