Aszály és szükség

 Az aszály

Az országban több felé volt egy kis eső az utóbbi napokban, de nem országos eső öntözte a kiszáradt földet.
Leginkább a hegyes vidékeken fordult esőzés, de nem olyan, hogy a kutak, patakok is egy kis vízhez jutottak volna. A hőség azonban csökkent. A nagy aszály miatt mind hangosabb a panasz és nő az aggodalom. A hatóságok legfőbb gondja most, hogy a szükség és drágaság következtében intézkedjenek s enyhítenek s enyhítsék az ínséget.

Budapesten a drágaság napról-napra nagyobb.
A főváros tanácsa sütőkemenczéket állít és maga süttet olcsó, jó kenyeret; a vásárcsarnokban a közvetítőknek megengedi, hogy kis mennyiségű élelmiszert is adhassanak el; a kormányt pedig arra kéri, hogy a vidékről érkező minden nemű élelmiszer szállításánál adjon a vasútjain tetemes kedvezményt, a burgonyát pedig, a mely a köznép egyik legfontosabb élelmiszere, a vasutak önköltségén engedje szállítani.Aszály és szükség

Eső most is csak imitt-amott volt az utolsó héten, az ország északi felében, augusztus 8-ikán pedig a Dunántúl, Nagy-Kanizsa körül.
Az aszály meg is hozta már a veszedelmet, a kapás növényekre, mindenféle takarmányra. Drágul egyszerre minden, csak a hús ára nem emelkedett, mert a takarmány hiány miatt nagyon sok lábas jószág kerül eladásra. 

A fővárosban a kenyér és burgonya hirtelen annyira megdrágult, s más egyéb is, a drágaság oly mértékű, hogy a teendők megbeszélésére rendkívüli városi közgyűlést hivtak össze.
A kormány körében is sulyos gondot adnak az elmulaszthatatlan intézkedések. A szárazság miatt meglehet, hogy a csehországi nagy hadgyakorlatok is elmaradnak, mert nincs elég víz.

A törvényhatóságok már inség-bizottságokat alakítanak.
Intézkednek, hogy az útszéli árkokban a legeltetés szabad legyen és az erdőkben leveleket gyűjtsenek. Kolozsvárott kenyérosztó bizottság is létesült, mely a munkaképtelenek számára gyűjt, s kenyeret süttet katonai pékekkel. A kormányt fölkérik, hogy a tervezett nagyobb építkezéseket (a színház, az egyetemi könyvtár) mielőbb kezdje meg. Máramarosmegyében a gazdasági egyesületek a fenyegető inség miatt szintén tanácskoztak.