King Hall ujabb levelében a német külpolitka megváltoztatását követeli

Berlin, julius 16.
(Német távirati iroda) Stephen King Hall akinek néhány nap előtt szétküldött levelére Göbbels dr. adta meg a választ a Völkischer Beobachterben, most ujabb levéllel fordul a „nyájas német olvasóhoz”. Azzal kezdi, hogy manapság egymásra torlódnak az események és mire levele az olvasóhoz jut, könnyen már háboru is lehet. Panaszolja azután, hogy a német lapok agyonhallgatták Halifax lord nagyszabásu beszédét. Feltételezi, hogy a birodalmi vezérnek rossz tanácsadói vannak és háboruval fenyeget arra az esetre, ha Danzig visszatér a német birodalomhoz.

King Hall foglalkozik a déltiroli németek önkéntes visszavándorlásával is és azt állítja, hogy ezeket kényszeritik arra, hogy olasz fasiszták legyenek. King Hall azután két követelést támaszt:

1. a nemzetiszocialista rendszer külpolitikájának meg kell változnia és
2. a német vezetőknek meg kell mutatniuk, hogy hajlandók-e tényleg békés együttműködésre és egy jobb kor megteremtésére vagy sem.

Majd ismét a „szegény” csehek állítólagos elnyomatása miatt izgul a levélíró és a zsidókérdést is emlegeti. "Ezek azok a témák, amelyekre nézve követelésekkel lépünk fel”- folytatja – mielőtt általános békeértekezletre összeülhetnénk. Egyébként ugy tudja, hogy igen sok német tőle telhetőleg igyekszik akadályokat görditeni a rendszer utjába.

A levélre a félhivatalos Deutsche Dienst a többi között a következőkben válaszol: Jellemző, hogy az angol sajtó felső utasítására tagadja, hogy Stephen King Hall a külügyminisztérium propagandaosztályának megbizottja. Azt kérdezzük az angoloktól, miért nem foglalkozik egyik lapjuk sem Göbbels dr. cikkének érveivel és történelmi adataival. Miért nincs egyetlen magyarázó szavuk sem a régi és ujabb idők angol gyarmatpolitikai borzalmairól szóló leleplezéseire? Németországban nincs háborús aggodalom és a Halifax–beszédnek a német sajtó szemére vetett állítólagos elsikkasztásáról szóló hazugsággal szemben enyhe hunnyal mutathatunk rá a Göbbels-cikknek az angol sajtó részéről történt elsikkasztására.

Az angol hajóhad és légi haderő erejével semmi esetre sem hagyjuk magunkat ijesztgetni és nyugodtan mutatunk rá a saját katonai erőnkre. „Meg kell változnia a nemzeti szocialista rendszer külpolitikájának”- ez kellene a King Hall urnak és kenyéradóinak. Pedig jobb volna,  ha az angol külpolitikát módositanák és beszüntetnék a bekerítési hadjáratot.

A német állítólagos erőszak politikájáról hangoztatott képmutató szólamok - folytatja a Deutsche Dienst cikke - tekintettel a palesztinai erőszakos angol módszerre, csak derültséget kelthetnek. A zsidókérdés felvetése, úgylátszik, gyengéd célzás azokra az anyagi forrásokra, amelyek King Hall urnak a külügyminisztériumon kívül még rendelkezésére állanak.