Rövidek

Vasárnap folytatták Moszkvában az angol francia-orosz katonai megbeszéléseket
Moszkva, augusztus 13.
A franca-angolkatonai bizottság tagjai vasárnap délelött 11 órakor Vorosilov tábornaggyal és a szovjet hadsereg többi vezetőivel folytatták megkezdett megbeszéléseiket. Délután ismét felkerseték a szovjet katonai vezetőket. Az angol és a francia katonatisztek az értekezleten formaruhában vesznek részt.

A szovjetkormány hozzájárult ahhoz az angol javaslathoz, hogy naponta két megbeszélés legyen az angol, francia és a szovjetorosz katonai küldöttségek között. Már vasárnap is két megbeszélés volt és pedig délelőtt háromórás, délután pedig kétórás tanácskozás. A megbeszélések tartalmásról mindezideig semmi sem szivárgott ki

,,Anglia rövid idő alatt meg tud állitani minden légitámadást”
London, augsztus 18.
Dowding légügyi tábornagy az este rádióbeszében nyilatkozott a britt légi haderők hadgyakorlatainak eredményéről. A tábornagy kijelentette, hogy minden Anglia ellen inditott légitámadást rövid idő alatt meg tudnak állitani. A gyakorlatok alatt különböző uj módszereket probáltak ki és az eredményekkel meg vannak elégedve.

Sorsdöntő eseményeket vár e hétre az angol sajtó

London, augusztus 20.
Burckhard danzigi főbiztos ujra Hitlerhez utazik. Halifax külügyminiszter szombaton este váratlanul visszatér Londonba. Henderson berlini angol követ elutazott Salzburgba

Lengyelország Anglia segitségére siet, ha Anglia a garanciák miatt háboruba keveredik
London, augusztzs 13.
Az angol-lengyel ideiglenes garancia-szerződés helyébe a két ország állandó szerződést óhajt kötni. A szerződés tervezetét az angol külügyminisztérium néhány héttel ezelött elkészitette és Varsóba küldte, ahol módositásokat ajánlottak: London most tanulmányozzák ezeket a modósító javaslatokat.

Hir szerint öt esztendőre kötik meg az angol-lenygyel szövetséget. Lenygelország végleg kötelezi magát, hogy Anglia segitségére siet, ha Anglia már európai államoknak nyujtott garanciái miatt háboruba keveredik.

Önmegtagadást és áldozatkészséget kiván Franco uj kormánya a spanyol néptől

Burgos, augusztus 18.
Az uj kormány első minisztertanácsa után nyilatkozatot tettek közzé, amely ismerteti a kormány terveit. A nyilatkozat hangsulyozza, hogy Spanyolországnak vissza kell szerznie és fokoznia kell gazdagságát.

A háboru alatt a nemzetgazdaság holtpontora jutott, ami szükségessé teszi egyidőre az önmegtagadást és az áldozatkézséget. Spanyolország bebizonyitja a világ előtt, hogy szabad és hatalmas.

A moszkvai kézfogás

Budapest, szeptember 6.

Az orosz-német megnemtámadási szerződés aláírása után Sztalin ünnepélyesen kezet fogott Ribbentrop német külügyminiszterrel. A felvétel az aláírás napján, augusztus 23-án készült.