A kassai dómrablás titkát egy ellopott és visszacsempészett iróasztal –kulcs oldja meg

Ma feltünő letartóztatások várhatók, különös jelenségek, felderitetlen összefüggések
Kassa, julius 16.


A legérdekfeszitőbb detektivregény sem olyan izgalmas, rejtelmes, titokzatos, mint az a bünügy, amelyek főszereplője a világhirű kassai dóm.

Detektivek serege igyekszik világosságot deriteni a dóm kincseskamrájából vakmerő uton elrabolt egymillió pengő értékű műkincs rejtélyes ügyére. Egy hét mulott el a bűncselekmény elkövetése óta és még mindig nincs rendőrkézen a tettes. A nyomozók sejtik, hogy a megoldás valahol ott van a dómban, vagy közvetlen környékén, de a sötét falak- egyelőre-jól örzik a titkot. Egy hét alatt az egyszerű lopási ügy a század legfantasztikusabb bünügyévé nött, amelynek megoldásán a legjobb detektivek törik fejüket, de mindössze azt sikerült kétségtelenül megállapitaniuk, hogy a rablást nem idegen személy, vagy személyek követték el.

Ez a megállapitás azok számára, akik nem ismerősök a helyi viszonyokkal, nem sokat mond, de a tények magának a leszögezése mégis igen nagy fontosságu.
A kassai dóm eltünt kincsei körül keletkező bünügyi regénynek a következő cimet adhatnánk:
,,A három kulcs rejtélye”

Három kulcs ugyanis a dóm kincseskamráját nyitják és évszázadok óta az volt a szokás, hogy a kamrát mindig a három kulcs őrizőjének jelenlétében nyitották ki. Az egyik kulcsot Toust Barnabás prelátus plébánus, a másodikat Münster nyugalmazott táblabiró, a harmadikat a fősekrestyés őrizte. Julius 5-én, szerdán szükség lett volna a kulcsokra, hogy a kincseskamrából kivegyék Hartsár prelátus számára az arannyal átszött drága miseruhát. A fősekrestyés akkor elkérte Tost pébánostol az egyik kulcsot és egy cédulával elszalasztotta a ministráns gyereket Münster táblabiró kulcsáért is.

Amikor a kamrát ki akarja nyitni, megállapítja, hogy az egyik zár nem müködik! Nem jelenti azonban a dolgot, lakatosért küld és lefürészelteti a zárat. A kamrát ezután egy kulccsal bezárja, a kulcsot pedig bedobja a sekrestye iróasztalának fiókjába:

A fiókot azután kulcsra bezárja. Julius 6-án megérkezik Gerevich professzor, hogy a műemlékek Országos Bizottsága megbizásából a leltározást megejtse. Megnézi a kincseket, mindent rendben talál.

Ettől kezdve többé senki sem látta az egymillió pengő értékű drága kelyheket.
Napok mulnak, eltelik a hét és hétfőn reggel a sekrestyéssel lopást fedeznek fel a sekrestyében. Ijedten állapitják meg, hogy három kevésbé értékes kehely hiányzik, azonkivül valaki feltörte ministránsok perselyét is. Értesitik a rendőrséget, de még mielött bizottság kiszállott volna, felfedezik, hogy a kincseskamrát is kirabolták!

A rendőri bizottság a legkisebb szögletig átkutatja a dómot. Kinyitnak minden szekrényt, bekukkantak minden sarokba, de a kincseknek nyomaveszett!

Vallják a sekrestyéseket, azok csak vállukat vonogatják: ők nem tudnak semmiről semmit, nem is gyanusitanak senkit, fogalmunk sincs semmiről! A fősekrestyés bevallja, hogy talán könnyelmű volt, amikor nem küldte vissza a kulcsokat és nem tett jelentést a zár lefürészeléséről. Szánja-bánja könnyelműségét de hát: megtörtént. Kiderül, hogy a sekrestyébe ritkán tarzózkodott valaki, oda bárki bemehet, különösen az, aki a helyzettel ismerős. Megállapitják, hogy az iróasztalt bárki játszi könnyedséggel kinyithatta és kivehette a kincseskamra kulcsát. Kihallgatják a táblabirót is, de az ő kihallgatása sem vezet eredményre.
Elfelejtettem visszakérni a kulcsot!- felelte a detektív kérdésére.

A visszacsempészett kulcs


A rendőrség a sekrestyében mindent felkutat, keres egy olyan kulcsot, amely nyitja az iróasztalfiókot, de nem talál. A másodszori vizsgálatnál aztán mégis előkerül egy ilyen kulcs,még pedig olyan helyről, ahol azelött semmi sem volt, hiszen a detektivek szinte nagyitóüveggel vizsgálnak át minden zugot. Valaki tehát a két vizsgálat közben szabadulni akarván a kulcsoktól, visszacsempészte.

A kulcs tolla meg volt görbülve, ami arra mutat, hogy valaki erőlködve nyitotta ki vele az iróasztal fiókját, hogy hozzáférhessen a kincshez.

A rendőrség a sekrestyében mindent felkutat, keres egy olyan kulcsot, amely nyitja az iróasztalfiókot, de nem talál. A másodszori vizsgálatnál aztán mégis olyan helyről, ahol azelött semmi sem volt, hiszen a detektivek szinte nagyitóüveggel vizsgálnak át minden zugot. Valaki tehát a két vizsgálat közben szabadulni akarván a kulcsoktól, visszacsempészte. A kulcs tolla meg volt görbülve, ami arra mutat, hogy valaki erőlködve nyitotta ki vele az iróasztal fiókját, hogy hozzáférhessen a kincseskamra tizenhatodik századbeli nehéz kovácsolt kulcsához.

A két vizsgálat közötti időben mindössze öt személy fordult meg a sekrestyében, csakis ez az öt ember jöhet tehát számitásba a kulcs rejtélyes visszacsempészésénél.
A rendőrség kihallgatta ezt az öt személyt, de valamennyien tiltakoztak még a gyanu árnyéka ellen is. Egy hét óta számtalan embert hallgattak ki, de senki sem tud a dologról semmi lényegest mondani. Talán Tost prciátus tudna valamit lendíteni a nyomozáson, de a prciátus még nem tért vissza abbáziai nyaralásából és legjobb esetben is csak vasárnap éjszaka érkezik vissza Kassára.

Miért nincs károsult?

Van ennek az ügynek az elsoroltakon kívül sok egyéb érdekességi is. A kassai rendőrségen mind a mai napig nem tudják, hogy tulajdonképpen ki a nagyszabás lopás sértettje, károsultja, panaszt ugyanis eddig senki sem tett, sem a püspöki hivatal a plébánia és bát hatalmas értékéről van szó,ez ideig csak a sekrestyések állottak összeköttetésben a rendőrséggel. A dóm papsága valószínűleg Tost prciátus visszaérkezését várja és mindaddig nem akar beleavatkozni az ügybe, talán azért is, mert az utóbbi napokban erősen politikai színezete támadt az ügynek.

Kassán napról-napra ujabb és ujabb fantasztikus híreket röpítenek fel a lopással kapcsolatban és ezeket a híreket rádió propagandája. A papokat is kihallgatták a rendőrségen, azonban egyikük sem mondott semmi érdemlegeset, ugy hogy kihallgatásuk inkább formalitásnak tekinthető. Ennek ellenére a szlovák rádió- érthetetlen okokból –ugy állítja be a dolgot, mintha a kassai rendőrségen gorombáskodtak volna aki hallgatott papokkal.

Uj nyom vasárnap!


Vasárnap egyébként érdekes fordulat történt.


A rendőrség tudomására jutott, hogy a lopás időpontjában több gyanus személy tartózkodott Kassán, akik Sátoraljaujhelyen felől érkeztek, csomagukat az állomás ruhatárában érkeztek, majd három-négy nappi kassai tartózkodás után hirtelen Miskolc felé utaztak. A rendőrség ezeket arra szólítja fel, hogy a nyomozás és saját érdekükben mielőbb jelentkezzenek.
A hétfő Reggel munkatársa vasárnap délelött beszélni igyekezett az érdekes ügyben Császárszky püspökkel, de sem ő, sem Onnderuv püspöki igazgató nem volt abbana helyzetben, hogy nyilatkozhatott volna munkatársunknak.

Egyébként valószínűleg tévedésen alapul az az elterjedt hír, hogy Császárszky püspök jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek, a kassai rendőrségen a dologról semmit sem tudnak. A léső délutáni órákban a kassai rendőrségen a detektívtanácsos kijelentette munkatársunk előtt, hogy rövidesen több szenzációs letartóztatás várható.
Nem hivatalos helyen szerzett értesülés szerint hétfőn, de legkésőbb en kedden szenzációs és döntőfordulat várható a kassai dóm kirablása ügyében! A rendőrségnek máris határozott gyanuja van, de egyelőre ezt a gyanut nem hozzák nyilvánosságra.