Szovjet jegyzék Lengyelországnak

Moszka, szeptember 17.
(Német Távirati Iroda)

Vasárnapra forduló éjszaka Grzybowski moszkvai lengyel nagykövetnek átnyujtották a szovjetkormány jegyzékét, amelyben közlik, hogy Szovjetoroszország saját érdekei megóvására és a keletlengyelországi fehérorosz és ukrán kisebbségek védelmére kénytelen parancsot adni csapatainak, hogy vasárnap reggel moszkvai időszámítás szerint 6 órakor (középeurópai időszámítás szerint 4 órakor) lépjék át a szovjetoroszlengyel határt.

A szovjethadsereg előrenyomulása a határ egész vonalán északon Polocktól, délen Kamance- Podolskig egy időben történik. A szovjetorosz hadsereg keletlengyelországnak a jelenlegi konfliktusban való semlegességének egyidejü teljes megőrzése mellett történik. Mivel a lengyel államot már nemlétezőnek kell tekinteni, a szovjetkormány nézete szerint a vele korábban megkötött szerződések elesnek.

A szovjet jegyzéket tudomására hozzák a Moszkvában akkreditált valamennyi külföldi képviseletnek és azután sajtó és rádió útján terjesztik. A szovjetkormány hangsulyozza, hogy ezzel kapcsolatban az a törekvés vezérli, hogy Lengyelország keleti részén helyreállítsa a nyugalmat és rendet, amelyet az eddigi lengyel állam szétbomlásának és a kormány szökésének pillanatában nem lehet többé biztositani, továbbá, hogy Keletlengyelország ukrán és fehérorosz lakosságának természetes védelmét biztositsa. (MTI)


A lengyel nagykövet magtagadta az orosz jegyzék átvitelét, a lengyel csapatok harcbaszálltak a szovjetcsapatok ellen

Moszkva, szeptember 17. (Havas)
Molotov külügyi népbiztos szombaton  este magához hivatta lengyel nagykövetet. A nagykövet megtagadta annak az orosz jegyzéknek tudomásul vételét, amely a szovjetcsapatok lengyel területre történő bevonulását közölte. (MTI)