Ciano berlini utja

Róma, október 1.
Olaszországban, ahola német-szovjet paktumot se a sajtó se a rádió egyetlen sor kommentárral sem kisérte, most jól tájékozott helyeken nem titkolják, hogy Ciano gróf váratlan berlini utja a moszkvai paktummal, sőt a birodalmi gyülés bejelentett összehivásával van kapcsolatban.

Rómában ugy tudják, hogy a ma kezdődő hét a legsulyosabb elhatározások hete és azt tartják, hogy ma az európai helyzetben ismét Olaszországé a döntő szó! Rómában bizonyosra veszik, hogy Ciano gróf utazásával kapcsolatban uj fordulathoz érkezik az a fáradhatatlan munka a békéért, amelyet Mussolini immár ötödik hete kifejt.

A diplomáciai negyedben azt hangoztatják, hogy az olasz külügyminiszter utja összefüggésben van a német-orosz szerződésnek azzal a pontjával, amely arról szól, hogy a két szerződő fél időnként érintkezésbe lép más baráti hatalmakkal. A nevezetes moszvai dokumentumból világosan kitünik, hogy Németország békeajánlatot fog tennia nyugati hatalmaknak és igy bizonyos, hogy Ciano erről a békeajánlatról tárgyal vasárnap este Hitlerrel és Ribbentroppal.

Dimplomáciai körökben viszont valószinünek tartják, hogy Hitler a békeajánlatot olasz közvetitéssel, esetleg éppen Ciano személyén keresztül teszi meg. Azt mondják, hogy Hitler a birodalmi gyülésen világosan ki fogja fejteni Németország felfogását.  Az egész olasz közvélemény feszült érdeklödéssel várja a háboru vagy béke további sorsát.

Abban midnenki egyetért, hogy a jelek szerint Olaszország nem változtatja meg eddigi álláspontját: megmarad a lábhoz tett fegyver és a munka békapolitikája mellett. Rómában vasárnap szinte szállóige lett, hogy Ciano Berlinben nem a háboruról, hanem a békéről tárgyal.

A vasárnapi lapok természetesen vezetőhelyen foglalkoznak Ciano berlini utjával. A Resto del Carlinoberlini jelentése szerint Cianót a német külügyi hivatalban részletesen tájékoztatják a moszkvai tárgyalások leforgásáról és eredményértől. A Messzagero a német-orosz megegyezéssel foglalkozik. Egyesek arrólbeszélnek - irja a lap -, hogy a szerződés megnöveli a bolsevizmus veszélyét Európában. Megnyugtatásul szolgál azonban Hitler kijelentése, amely szerint a szerződés a két ország belpolitikai kérdéseit nem érinti.  Olaszország és Szovjetoroszország kapcsolatai normálisak. A Duce különben - jegyzi meg a Messagero -  nagy sikerrel küzdött a bolsevizmus ellen és elsőnek ismerte el a Szovjetuniót.

Berlin, október 1.
(Német Távirati Iroda) Ciano gróf olasz külügyminiszter vasárnap délután nem sokkal fél hat óra után megérkezett a berlini Anhalter- pályaudvarra. A pályaudvaron Ribbentrop birodalmi külügyminiszter szivélyesen üdvözölte az olasz külügyminisztert. A fogadáson megjelent több birodalmi miniszter, valamint az állam, a hadsereg és a pártvezető személyiségei is. Ciano külügyminiszter a pályaudvarról a birodalmi kormány vendégeinek szállására, a Bellevue-kastélyba hajtatott.

Egynegyed hét órakor Ciano gróf felkereste Ribbentrop birodalmi külügyminsztert a külügyminisztériumban és onnan közvetlenül Hitler vezérhez ment. A kihallgatás után Ribbentrop külügyminiszter otthonában vacsorát adott. (MTI.)