Meghalt Freud

Vasárnapra virradó éjjel Angliában hunyt el a pszichoanalízis megteremtője
London, szeptember 24.

Sigmund Freud vasárnapra virradó éjjel hampsteadi lakosztályában nyolcvanhárom éves korában meghalt.

A lélek egyik legnagyobb orvosa örökre elaludt. Bevonult az Álmok birodalmába, amelybe már életében behatolt, hogy ezen keresztül ismerje fel az emberi lélek betegségeit. Ő az első, aki tudományos eszközökkel kutatta az álomvilágot, amely az ő munkásságáig a mágia első misztika portyázó területe volt.

Működésének első korszaka: a múlt század vége, a világhírű bécsi orvosiskola hőskora. Mialatt a többi nagy bécsi orvostudós a test kóros elváltozásait kutatta, Freud a tudomány elhanyagoltabb területén kezdett dolgozni:
A beteg lelkében búvárkodott- hogy megérthesse az egészségeset.

A freibergi születésű orvos első műveit- ezek a beszédzavarokról, a hisztériáról és a gyermekparalízisről szóltak. Még elismerték a ,,hivatalos orvosi körök”
És a harmincéves Freud egyetemi előadó lett, noha már ezekben a dolgozatokban is felfedezhetők csirái annak a szellemi forradalomnak, amellyel Freud új utakra terelte ez egész modern lélektant.

Amikor megjelentek korszakalkotó tanulmányai az álomfejtésről és a pszichonalízis alapelemeiről, a konzervatív tudomány olyan felháborodással utasította vissza az új elméleteket, mint egykor az első boncoló anatómus, Vesalius felléptét, vagy akár Galilei tanait.

Freud azonban elviselt minden támadást, nem törődött a külvilággal, csupán a tudatalattival, a lélek mélységével és megalapította az új ma már kétségbevonhatatlan- tudományt, a pszichoanalízist, amely a filozófiának, irodalomnak és a művészeteknek is új irányt adott.

Mintegy húsz vaskos kötetet irt s e húsz kötet nyomán azóta hatalmas könyvtárakat betöltő tudományos irodalom keletkezett. Ausztriában töltötte egész életét. Csak az Anschluss után költözött Angliába.

Évek óta alig tudott beszélni, súlyos gégerákja volt. Leánya és tanítványa, Anna Freud gondozta. Ahhoz azonban volt ereje, hogy aggon és betegen is dolgozzék. Néhány hónappal ezelőtt jelent meg utolsó könyve: Mózesről és Egyiptomról.