Köszönet a kereskedelmi miniszternek!

Hegedüs Sándor minisztert a hazai ipar támogatásáról szóló törvényczikk megalkotása alkalmából az ország kereskedelmi- és iparkamarái diszes albummal lepték meg.

Az album első lapján a kamarák üdvözlése van, azután következik minden kamarának egy-egy lapja, melyet az elnökség, a tisztikar és az összes kamarai beltagok aláírtak. Összesen mintegy hétszáz aláírás van az albumban.