Viharos gyűlést tartottak a pék és cukrászmunkások

Viharos nagygyűlést tartottak vasárnap délelőtt a Dembinszky-utca és Aréna-út sarkán lévő mozgó helyiségében a sütőipari és cukrászmunkások. Mintegy kétezer ember vett részt a nagygyűlésen, amely viharosan tüntetett a vasárnapi munkaszünet mellett.

Marosán György, az élelmezési Munkások Országos Szövetségének titkára, a pékmunkások és Sere Sándor, a cukrászmunkások elnöke, a cukrászok kívánságait terjesztette elő. A gyűlés, amelyen nagyon sok elkeseredett felszólalás hangzott el, azt kívánta, hogy húsvét vasárnapjára rendeljenek el teljes munkaszünetet. A szónokok hangoztatták, hogy néhány nagy munkaadó tanusít csak ellenállást a tervvel szemben, úgy hogy tulajdonképpen ez a teljes munkaszünet egyetlen akadálya. A nagygyűlés sürgönyt küldött Varga József iparügyi miniszternek, amelyben kérte, hogy támogassa a tervet és rendelje el a munkaszünetet.

Az országban körülbelül hatezer családot érint ez a kérdés, ezek most érdeklődéssel várják, hogyan intézkedik a minisztérium, amely karácsonykor már karácsony első napjára is általános munkaszünetet rendelt el a pékműhelyek részére is. Az érdekeltek hangoztatják, hogy Budapest kenyér- és péksüteményellátása egyáltalán nem szenvedne zavart, hiszen a műhelyek szombaton kényelmesen elvégezhetnék a munkát.