A pápa véleménye

A pápát a szász királyi udvar eseményeinek minden részletéről naponkint értesítik. A pápa azt, mondja, hogy az előállított bonyodalmat úgy kell megoldani, hogy úgy a trónörökös, mint a trónörökösné térjenek vissza kötelességeikhez, vezekeljenek és legjobb volna, ha mindketten kolostorba vonulnának vissza.

Egyben a pápa püspöki rendeletek utján utasította az összes lelkészeket, hogy semmiféle, akár a trónörökösnétől kiinduló anyakönyvi bejegyzést ne teljesítsenek, mielőtt erre nézve felebbvalóiktól a szentszék jóváhagyását meg nem szerezték.