Egy kávéháztulajdonos halálugrása a hatodik emeletről

Vasárnap reggel hat óra tájban rejtélyes öngyilkosság történt a Ráday-tca 33/b. bérházban. A kora reggeli órákban a ház lakói zuhanás zajára lettek figyelmesek. Többen kiszaladtak az udvarra, rohanás közben kiszaladtak az udvarra és a közvetlen összetört tagokkal holtan találták Böhm Ferenc 70 éves kávést, aki a bérház első emeletén lakott.

Értesítették a mentőket, akik azonban segíteni már nem tudtak Böhmön, mert a halál nyomban bekövetkezett. A helyszínre kiszállott rendőri bizottság megállapította, hogy Böhm a hatodik emeletről vetette le magát.

Böhm öngyilkossága rejtélyes körülmények között történt. A 70 esztendős öregur, aki a Csarnoktéren levő ,,Csarnok-kávéház” egyik tulajdonosa volt, a legjobb kedélyű emberek közé tartozott. Egy esztendővel ezelőtt nősült és látszólag a legkiegyensúlyozottabb életet élte. Minden reggel templomba ment, vasárnap reggel is azzal bucsuzott el a feleségétől, hogy templomba megy, majd onnan betér a kávéházba. Lakásából azonban nem lefelé, a kapu felé haladt, hanem felment a hatodik emeletre és onnan ugrott a mélységbe.

Bucsulevelet nem hagyott hátra, hozzátartozói előtt sohasem tett említést arról, hogy öngyilkossági gondolatokkal foglalkozik. Az öngyilkosság annál rejtélyesebb, mert
éppen ma három éve, hogy a Csarnok-kávéház előbbi tulajdonosa, aki unokaöccse volt Böhm Ferencnek: Ádám Károly, hasonlóan tragikus körülmények között végzett magával.

Ádám is, mint nagybátyja, jókedélyű ember volt. Egyik este azzal távozott el hazulról, hogy színházba megy, néhány perc mulva pedig főbelőtte magát.

Ádám Károly öngyilkosságának rejtélyét sem sikerült megállapítani, mint ahogy teljes homály fedi most Böhm Ferenc tettének inditóokait is.

Böhm unokaöccsének tragikus halála után betársult a Csarnok-kávéházba és özvegy Ádámnéval együtt vezette az üzletet a mai napig. A rendőri bizottság intézkedésére az öngyilkos kávés holttestét beszállították a törvényszéki orvostani intézetbe.