Egy főnyeremény története

Deczember 30-án volt a huzása a magyar jótékonysági államsorsjátéknak, melynek rendezésével a budapesti lottó igazgatóság volt megbízva.

Az igazgatóság a kibocsátott sorsjegyek értékesítése körül nagy buzgalmat fejtett ki s ennek tulajdonítható, hogy Bécsben és több osztrák tartományban nagy mennyiségű sorsjegy kelt el. A sorsjegyek elárusításával különben Ausztriában maguk az állami tisztviselők is foglalkoztak.

Egy Jedlicska Rudolf nevű felső-ausztriai neufeldi adóhivatali segédtiszt is több sorsjegyet adott el, melyeket a budapesti lottó-igazgatástól kért. Megmaradt neki négy, ezek között az 1012-94. számu sorsjegy.

A megmaradt sorsjegyeket a huzás napján, vagyis deczember 30-án levél kiséretében postára adta és visszaküldte Budapestre. A levelében arra kérte a lottó-igazgatóságot Jedlicska, hogy mivel a négy darab sorsjegyet már nem tudta eladni, az ezekért kifizetett összeget küldjék vissza.

A huzás deczember 30-ikán megtörtént, és a 150,000 koronás főnyereményt a 1012-94. számu sorsjegy nyerte meg. Január 2-ikán távirat érkezett Neufeldből Jedlicska Rudolftól, a ki arra kérte az igazgatóságot, hogy az általa deczemeber 30-án postára adott négy darab sorsjegyet küldjék neki vissza.

Jedlicska levele a sorsjegyekkel az ujévi nagy postaforgalom miatt még akkor nem érkezett meg a lottó igazgatósághoz. A távirat vétele után maga az igazgató rohant a postára, kutatni Jedlicska levele után, hol azt meg is találták, és benne a 1012-94. számu sorsjegyet is, mely a 150,000 koronás főnyereményt nyerte.

Jedlicska csak január 2-án értesült a huzás eredményéről. Távirata hiábavaló volt, mert az igazgatóság a sorsjegyet nem adja vissza s így a 150,000 korona főnyereményt sem fizetik ki neki. Jedlicska most perrel fenyegeti a lottó-igazgatóságot a sorsjegy kiadása miatt, ennek azonban aligha lesz eredménye.