Száz finn gyógyszerész családja érkezik Magyarországra

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesült igazgatója, Koritsánszky Ottó karácsony előtt felhívással fordult tagjaihoz és felkérte őket, hogy ajánljanak fel a finn gyógyszerészek gyermekei részére otthont.

A felhívás eredményeképpen a magyar gyógyszerésztársadalom nagyszámban jelentkezett és nemcsak finn gyermekeket, hanem gyógyszerészek családjait is szívesen látja vendégül mindaddig, amíg hazájuk felől el nem mulik a veszedelem.

A jelentkezők névsorát bemutatták Onni Talas budapesti finn követnek és kérték, hasson oda, hogy a finn gyógyszerészek hivatalos érdekképviselete jelölje ki a leginkább otthonra szoruló finn gyógyszerész- családokat és azoknak gyermekeit. A magyar gyógyszerészvendéglátók remélik, hogy február végére már megérkeznek a finn gyógyszerészcsaládok.