Hekler Antal egyetemi tanár vasárnap hajnalban hirtelen meghalt

Vasárnap hajnalban 58 éves korában a Pálffy –tér 5. házban levő lakásán váratlanul elhunyt dr. Hekler Antal Corvin- koszorus egyetemi tanár, az európai hírű archeológus és művészettörténész, a klasszikus görög és római művészet egyik kiváló ismerője. Hekler, aki a Pázmány Péter tudományegyetem bölcsészeti karán volt a művészettörténet nyilvános rendes tanára, szombaton délután még bement az egyetemre és ott dolgozott késő estig.

Miután hazaért, elbeszélgetett családja tagjaival, majd lefeküdt. Kora hajnalban a tanár felesége arra ébredt, hogy a férje halkan sóhajtozik. Berohant a professzor hálószobájába, Hekler Antal azonban ekkor nem volt eszméleténél. Dr. Pertányi Győző egyetemi magántanárt, Hekler háziorvosát hívta, az orvos azonban már nem tudott segíteni a tudóson, akit álmában agyvérzés ért.

Hekler professzor anélkül, hogy visszanyerte volna eszméletét, meghalt.
Vasárnap délelőtt a Horthy Miklós Kollégium ünnepségén Hekler professzornak kellett volna beszédet mondania. Ezen a beszéden dolgozott még szombat este. Amire azonban az ünnepség megkezdődött, a tudós már halott volt…

Hekler Antal sok értékes tanulmányt írt, főleg az antik görög és római szobrászatról, de magyar művészettörténeti kérdésekről is. Egész sereg magyarországi és külföldi tudományos intézetnek volt tagja, levelező tagja vagy tiszteletbeli tagja. Tudományos működéséért több magas kitüntetést kapott. Műveinek jelentős része nemcsak magyarul, de német, angol és francia nyelven is megjelent. Állandóan munkatársa volt előkelő külföldi művészettörténeti folyóiratoknak. A világháboru alatt a konstantinápolyi magyar tudományos intézet igazgatójává nevezték ki. A klasszikus görög és római művészettörténet mellett a rinascimento művészetének is tudósa volt, annakidején Európa szerte feltűnést keltett Michelangeloról írott tanulmánya. Nemrég készült el németnyelvű tudományos munkájával az ókor legnagyobb művészeiről.

Dr. Hekler Antalt kedden délután négy órakor temetik a Kerepesi- úti temetőben, szerdán reggel pedig az Egyetemi – templomban requiemet mondanak lelki üdvéért.