A Reynaud-kormánynak döntő parlamenti győzelme

Páris, április 21.
(Magyar Távirati Iroda.) Politikai körökben általános a vélemény, hogy az a döntő győzelem, amelyet a Reynaud-kormány az interpellácios vitát lezáró szavazáson aratott
a miniszterelnök helyzetét és személyes tekintélyét erősen megszilárditotta és véget vetett annak a belpolitikai válságnak, amely az uj kormány bemutatkozása óta a háttérben lappangott.

Most már egész Ház a miniszterelnök mögött áll. Igya kormány most már több hónapon át zavartalanul és teljes cselekvési szabadsággal szentelheti erejét a hadviseléssel összefüggő sulyos bel- és külpolitikai feladatok megoldásának.

A sajtó egy része ugy véli, hogy Reynaud most már végrehatjhatja a kormány kereteinek jobboldali kiszélesitését, amit sokan óhajtanak.