Angol miniszter magyar nyelvű beszéde a londoni rádióban

London, április 7.
Vasárnap egyik eseménye Leslie Burgin angol hadianyagitánpotlásügyi miniszternek a londoni rádióban elmondott magyar nyelvű beszéde. A miniszter, mint a budapesti angol követség tanácsosa, hosszu éveket töltött Magyarországon, tökéletesen beszél magyarul, igy a világ magyarságához intézett rádióbeszédét is anyanyelvünkön mondotta el a londoni rádióban.

- Amikor ma este a világ magyarságához, különösképpen a magyar határokon belül lakó magyarokhoz szólok, elsőnek azokra a barátaimra gondolok, akik Budapesten és e gyönyörű ország többi részében élnek. Lelki szemeim előtt megelevenednek a Balaton rég látott partjai, a magyar hegyek és vidékek. Eszembe jutnak azok a feledhetetlen napok, amelyeket a Dunán töltöttem, utban a Duna királynője: Budapest és annak a Duna királynője, a Margit-sziget flelé.

A  nyugati államokban a magyar nép sok jó tulajdonságairól nem tudtak eleget a multban. Az elmult években ezen a téren sok történt. Az angol közvélemény megtanulta méltányolni azt az értéket, amelyet a magyarság képvisel és megbecsülni magyarország ezeréves alkotmányát, amelynek alapjait még az őshazában rakták le a magyarok és amely sok hasonlóságot mutat az angollal. A magyarság problémáinak megismerése Magyarország helyzetének mind mélyebb megértését eredményezte Angliában.

- Az angol–magyar kapcsolatokból kiindulva most néhány szót szeretnék szólni az elválaszthatatlan szövetségeseként egybefort brit és francia birodalmak hatalmáról. Vajjon hogyan érzékeltessem hallgatóimmal az emberanyagnak, gazdasági erőforrásoknak azt a fölényét, amelyet Anglia és Franciaország szövetsége jelent?  Megközeliti-e a népeknek bármely más csoportosulása azt a hatalmat, amelyet Nagybritannia a tengeren, Franciaország a szárazföldön és mindkettő együtt a levegőben képvisel? Szinte felmérhetetlen Ausztrália, Uj-Zeland, Délafrika, India, Uj-Fundland, a francia és az angol gyarmatok természeti kincseinek és termékeinek rendelkezésünkre álló gazdasága.

Vajjon a tengerektől elzárt államok népei, mint a magyarok is, számot vetnek-e azzal, hogy a nyugati hatalmak uralkodnak a tengerek felett? Megértik-e annak jelentőségét, hogy akár rövid, akár hosszu legyen a háboru, a nyersanyagok állandóan mértéktelen tömegben érkeznek a francia és angol partokhoz.

- Kedves magyar barátaim, sajnos, pár percem volt csupán, hogy hozzátok szóljak és amikor bucsut veszek tőletek, a legmelegebb barátsággal gondolok vissza arra a vendégszeretetre, amelyben Magyarországon részem volt. És  mindez az erő és hatalom nem önös célokat szolgál, hanem egy uj Európa felépitését tekinti feladatának.

Ebben az igyekezetünkben a jog és igazság alapján összefogunk minden jószándéku nemzettel.