Bega Mustafa

Bega Mustafáról tudni kell, hogy ő az,  aki az 1849-ben menekülő Kossuthot csónakon török földre vitte. Nagy feltünést keltett, mikor a nagy halott sírjánál, Kossuth emlékünnepén, egy török turbánnal fején, széles nadrágu, nyitott inges alak jelent meg.

Hosszu, ősz szakálla csaknem övéig ért, melyben fegyvert és rózsfüzért tartott. Áhitattal hallgatta a beszédeket, aztán imát mondott és elment. Ez az exotikus ember Bega Mustafa volt, az a csónakos, ki Kossuthot 1849-ben Ada-Kaleh-ból török földre vitte, hol egy török tiszt vette védelmébe.

Sikerült képen mutatjuk be ezt az öreg magyarérzelmű törököt.