Az uj román helyzet

Románia - nemzeti legionárius állam
Bukarest, szeptember 15.

(Magyar Távirati Iroda.) Vasárnap reggel királyi dekrétum jelent meg. A királyi rendelet a következőket tartalmazza:
1. A román állam a jelen pillanattól kezdve nemzeti legionárius állam.


2. A legionárius mozgalom az egyedüli az államban elismert mozgalom, amelynek célja a román nép erkölcsi és anyagi helyzetét emelni és fejleszteni.


3. Antonescu tábornok a román állam vezetője, a nemzeti legionárius állam vezetője és egyben a legionárius rendszer főnöke.


4. Horia Sima a legionárius mozgalom parancsnoka.


5. A jelen pillanattól kezdve a testvérek között minden harc megszünt.

Kicserélték a crajovai szerződés ratifikációs okmányait
Szófia, szeptember 14.
(Német Távirati Iroda.) Bukarestben szombaton kicserélték a crajovai bolgár-román szerződés ratifikációs okmányait. A bolgár átvételi bizottság tagjai Silkov tábornok vezetésével Sotjovo határállomásra indultak, ahonnan a déldobrudzsai Dobricsba utaznak. A román bizottság tagjai a bolgárokat a határállomáson várják. A munkát a két főbizottság állandó ülésezései helyén, Dobricsban a megérkezés után azonnal megkezdik.

Abból az alkalomból, hogy Dél-Dobrudzsa a Crajovában megkötött szerződés értelmében visszakerült Bulgáriához, Borisz király szombaton délután kihallgatáson fogadta Richthofen bárót, Németország szófiai követét. A király ezután Magistrati gróf olasz követet fogadta. (MTI.)

Antonescu kiáltványa a nemzeti legionista állam feladatairól
Bukarest, szeptember 15.
(Német Távirati Iroda.) Antonescu tábornok kiáltványt intézett Románia népéhez. Hangsulyozza a tábornok, hogy az egész népet a tisztaság szellemének kell áthatnia. Kijelenti, hogy pártatlan lesz, gyülölettől mentes és nem oszt igazságtalan csapásokat.

Most hív a kötelesség és a munka- folytatja a kiáltvány. Az összes erők egyesitésének óráját már nem lehet tovább halogatni. Meg kell kezdeni a nép minden erkölcsi, politikai és katonai erőinek egyesitését.

Haladéktalanul javitani kell a parasztok, munkások és tisztviselők helyzetén. A nemzeti legionista államnak a törvénye a fegyelem, a munka, a kemény nevelés, a hallgatás és a nemzeti összetartozás.

Az anyakirályné visszatérése mindenkire a legszigorubb erkölcsi kötelezettségeket rója. A királyi család most ismét példaképe lesz a román családnak. (MTI.)