Szlovákia is csatlakozott a háromhatalmi egyezményhez

Berlin, november 24.
(Német Távirati Iroda) Ribbentrop német birodalmi külügyminiszter, Buti nagykövet, az olasz külügyminisztérium politikai osztályának vezetője és Kurusu berlini japán nagykövet, valamint Tuka szlovák miniszterelnök és külügyminiszter november 24-én Berlinben jegyzökönyvet irt alá Szlovákiának a Németország, Olaszország és Japán között 1940 szeptember 27-én megkötött háromhatalmi egyezményhez való csatlakozásáról.

A jegyzökönyv a következőképen hangzik:
Egyfelől Németország, Olaszország és Japán kormánya, másfelől Szlovákia kormánya, alulirott meghatalmazottaik által a következőket állapitja meg:
1. cikkely. Szlovákia csatlakozik a Németország, Olaszország és Japán részéről 1940 szeptember 27-én Berlinben aláirt háromhatalmi egyezményhez.


2. cikkely. Amennyiben a háromhatalmi egyezmény 4. cikkelyében emlitett közös szakbizottságok oly kérdésekről tárgyalnak, amelyek Szlovákia érdekeit érintik, a bizottságok tanácskozásaikba. Szlovákia képviselőit is bevonják.


3. cikkely. A háromhatalmi egyezmény szövegét mellékletként e jegyzőkönyvhöz.


A jegyzőkönyvet német, olasz japán és szlovákia nyelven fogalmazták meg: mindegyik szöveg eredeti okiratnak tekinthető. Az egyezmény az aláirás napján lépéletbe.
(MTI)

Ribbentrop megbeszélése Tukával
Berlin, november 24.
(Német Távirati Iroda.) Ribbentrop birodalmi külügyminiszter vasárnap délután megbeszélésen fogadta dr. Tuka szlovák miniszterelnököt és külügyminisztert. (MTI.)