Berlinbe menekült magyarországi képviselő

Korodi Lajos brassói tulzó szász képviselőt elítélték a magyar állam ellen hírlapilag elkövetett izgatás miatt egy évi börtönre és 2000 korona pénzbüntetésre. Az ítéletet a Kúria szeptember 2-án jóváhagyta. De a mikor az ítélet végrehajtására került a sor, kitünt, hogy Korodi Lajost nem kérték ki a képviselőháztól és az izgató időközben elutazott Németországba, a hol egy magyarokat szidó lapnak lett a szerkesztője.

A kétezer korona pénzbírságot levonták lapja a *Kronstádter Zeitung* biztosítékából. A képviselőségtől azonban az ítélet nem foszthatta meg, s Korodi november elején levelet írt Berlinből a magyar képviselőház háznagyi hivatalához, kérte a november-februári negyedre járó illetményeit postán czímére elküldeni.  S a háznagyi hivatal a kivánságnak megfelelt és postán elküldte Korodi Lajosnak a nyolczszáz forintot. Hír szerint Korodi kegyelmi kérvényt adott be.