A falu zenei élete

A Magyarságtudományi Intézet kiadása

A Kodály-tanítvány Vargyas Lajos módfelett érdemes munkát végzett: művéből, az általa összegyüjtöttaz paraszti vallomásokból nemcsak egy abaújmegyei kis falunak. Áj községnek zenei élete, daloló kedve és tehetsége bontakozik ki előttünk, hanem magosabb tanulságokkal is szolgál. Ehelyütt félretéve a megvitatható módszeri kérdéseket, csak arra akarok rámutatni, hogy tanulmányának kedves, közvetlen stilusa, az általa közölt nyilatkozatok, beszélgetések gazdag anyaga a népzenékben eddig nem ismert és komolyan nem is kutatott kérdésekre vet világot.

Megismerjük a daltanulástól kezdve a dal éneklésén, változatteremtésén, a nemzetiségekkel való kapcsolaton keresztül a népdal, népzene egész életét. Dallamközlései pedig nemcsak tételeinek igazolására szolgálnak, hanem egy kis közönség zenei műveltségével, hagyományaival is megismertetnek. Tanulmánya az utóbbi évek egyik leghasznosabb népzenei publikációja, remélhetni, hogy módszerét, e módszer értékes és hasznos részét mások is követni fogják. Kodály, Bartók, Szabolcsi Bence és Lajtha László nagyjelentőségű kutatásai után Vargyas mestereitől ösztökélve most újabb területeket hódított meg mindnyájunk számára.

Ortutay Gyula