A Hangya hatalmas fejlődése

A Hangya Szövetkezeti Központ igazgatóságának az elmult héten megtartott mérlegmegállapító ülésén előterjesztett 1940. évi mérlege és üzleteredménye az intézet nagyarányu fejlődését, belső erejének lényeges gyarapodását és szövetkezeti munkájának rendkívüli eredményességét tanusitja. Mutatja egyben azt is, hogy a hatalmas forgalmat ily imponálóan lebonyolitó tisztviselő- és munkásgárda Wünscher Frigyes elnök-vezérigazgató szakavatott irányitása mellett milyen hibátlanul végzi munkáját.

Az üzleteredményszámla szerint az árukon elért nyers haszon
az előző évi 11 millió 263.000 pengő 66 fillérrel szemben 1940-ben 13,999.608,70 pengő volt. Az üzleteredményen elszámolt tételek együttes összege az 1939. évi 1,412.835 pengő 02 fillérrel szemben 2,226.208 pengő 42 fillér s ezek elszámolása után az 1940. évi mérleg az előző évi 438.291,72 pengővel szemben 932.395 pengő 45 fillér tiszta felesleggel zárult s ez az eredmény teszi lehetővé, hogy az igazgatóság 5%-os osztalék fizetésére tegyen előterjesztést a közgyülésnek.

Ugyanezen a napon tartotta mérlegmegállapitó ülését a Hangya Ipar r. t. is, amelynek mérleg- és üzleteredményszámlája a vállalat nagymérvü megerősödését és üzemeinek lendületes fejlődését tanusitja.