Hallóssy István a gazdasági idegenforgalom új szempontjairól

„… a gazdasági idegenforgalom állandó szükséglet, míg csak élet van a földön, szemben az ú. n. tisztán turisztikai idegenforgalommal, amely a szélnek kitett gyertyaláng módjára libeg-lobog már egészen kicsiny politikai szelek idején is és tragikus gyámoltalansággal kialszik nagyobb megmozdulásoknak már a hírére is, mindent vigasztalan sötétségbe hagyva maga körül…”

Hallóssy István, az OMIK volt elnöke mondotta ezeket a szavakat előadásában, amelyet a Műegyetemen rendezett idegenforgalmi szaktanfolyamon tartott. A magasműveltségű szakember széles látókörével tárta fel a kérdés valamennyi vonatkozását hallgatói előtt, a nála megszokott ötletes, mindig új és mindig eredeti, lebilincselő gondolatmenetben.

– Magyarország eljövendő idegenforgalmi politikájában a gazdasági jellegű idegenforgalom tervszerű és fokozottabb gondozásának kell majd szerepelnie,
 – állapította meg – mert a megnövekedett Magyarország idegenforgalmi iparainak kapacitása csak ily módon hasznosítható és az idegenforgalmi iparok csak ezen keresztül tarthatják fenn magukat a jobb idők számára.

Ez volt az előadás végkonklúziója, a távlatok azonban, amelyeket felvetett, az új és tisztázott fogalmak, az idegenforgalom különböző összefüggései, a Budapesti Nemzetközi Vásár döntő szerepe, mind külön érdekességei voltak az előadásnak. A dualisztikus idegenforgalmi politikáról közölt megállapításai nagy figyelmet fognak kelteni mindenütt. Az értékes és teljesen újszerű beállítású előadás legközelebb könyvalakban is megjelenik.