Egy költő ünneplése - Ibsen 75 éves

Ibsen, a nagynevű norvég költő most érte meg 75-ik születésnapját. Az utóbbi időben nagyot hanyatlott testi ereje, lakását is alig hagyhatja el. Se nem ír, se nem olvas s valószinűnek látszik, hogy gazdag írói tevékenységét már nem gyarapítja.

A skandináv népek tisztelettel köszöntötték az agg költőt s Oszkár svéd-norvég király volt az első, ki a következő táviratot intézte hozzá:

"Legmelegebb szerencsekívánatomat küldöm neked hetvenötödik születésnapodra, de még inkább tettekben gazdag és a haza díszére váló életedhez. Adjon Isten neked erőt és egészséget további díszes munka kifejtéséhez. Ezt kivánja neked szivéből barátod, Oszkár."